Srečanje zaslužnih profesorjev Univerze v Mariboru
Datum objave: 12. 12. 2018

​Univerza v Mariboru ima 39 zaslužnih profesorjev in dobra polovica se je udeležila srečanja, ki je potekalo na rektoratu. Pobuda za srečanje je prišla s strani zaslužnih profesorjev, ker želijo ustanoviti katedro zaslužnih profesorjev v okviru katere bi se lahko še vedno vključevali tako v pedagoško kot raziskovalno delo po svojih zmožnostih in interesu tako univerze kot profesorjev. Udeležence sta pozdravili prorektorici izred. prof. dr. Lučka Lorber in prof. dr. Janja Hojnik ter rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. Pozdravili so pobudo profesorjev in jim obljubili pomoč pri ustanavljanju. Poudarili so tudi dobro aktualno stanje univerze, ki se po dosežkih že uvršča v različne lestvice kakovosti univerz, čeprav država še vedno namenja za delovanje univerz le 38 odstotkov denarja,​ kot je to v povprečju EU.


IMG_4333.JPG​​

​Pobudo je predstavil zasl. prof. dr. Jože Gričar na podlagi dokumentov EU, Združenja evropskih univerz in podobno, ki spodbujajo vključevanje profesorjev v delo univerz tudi po končanem rednem delovnem obdobju. Prof. dr. Peter Glavič je pobudo strnil v konkretno obliko za Univerzo v Mariboru. Vsi prisotni so se izrekli, da se strinjajo, da se ustanovi katedra za zaslužne profesorje. Zato bo potrebno pripraviti vizijo in poslanstvo katedre in program dela ter seveda vire financiranja. Prof. dr. Damijan Mumel je v nadaljevanju predstavil delovanje komisije za kakovost življenja na UM s posebnim poduarkom na skupino zaposlenih 55 +, ki ji namenjajo tudi v EU vse več pozornosti.

 

Srečanje so zaključili s sklepom, da se v januarju ponovno srečajo in nadaljujejo z ustanovitvijio katedre ali morda kakšne druge podobne oblike, ki je po veljavni zakonodaji možna. Na voljo bodo imeli tudi poseben prostor na rektoratu Univerze v Mariboru.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava