Univerza v Mariboru s konzorcijskimi partnerji pridobila evropska sredstva za vzpostavitev superračunalniškega centra
Datum objave: 7. 12. 2018

​Na Univerzi v Mariboru smo veseli odločitve Službe za Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da finančno podpre projekt Nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR.


HPC RIVR logo.jpg
 

V okviru projekta bo tako vzpostavljen superračunalniški center s ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora.

 

Vodilni projektni partner je Univerza v Mariboru, konzorcijski parterji pri projektu pa so Institut informacijskih znanosti (IZUM) in Fakulteta za informacijske študijske v Novem Mestu (FIŠ). 

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 20 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 16 milijono​v. 
logotip-UM.png 
Logo_MIZS.jpg

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO.jpg

Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.​

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava