Srečanje ETINED, delovne skupine Sveta Evrope za etiko, transparentnost in integriteto na področju šolstva
Datum objave: 4. 12. 2018

Kot predstavnica Rektorske konference RS se je srečanja delovne skupine udeležila prorektorica za študijske zadeve Univerze v Mariboru doc. dr. Marina Tavčar Krajnc.


Program srečanja je bil osredotočen na visoko šolstvo, predstavniki več kot 30 držav udeleženk so se seznanili s problematiko različnih oblik kršitev etičnih standardov v visokem šolstvu. Poročila razpravljalcev so izpostavila probleme vpisovanja in preverjanja kandidatov, kršitve študijskih pogodb, zlorabe in goljufije med študijem, posebej je bil izpostavljen plagiarizem in oblike njegovega nadzora in sankcioniranja, ter množično izdajanje malovrednih diplomskih listin, ki ne zagotavljajo pričakovanega znanja diplomantov. Udeleženci so se seznanili s pravnimi praksami nekaj držav udeleženk, pa tudi z dobrimi primer​i uvajanja in uporabe elektronskih sistemov za detekcijo plagiarizmov, podobnih sistemu DPV vtičnika za preverjanje zaključnih del na Univerzi v Mariboru. Tovrstna orodja so (pre)pogosto omejena na posamezne nacionalne jezike, za katere so e-nadzori razviti, za prihodnost pa bodo morale države in visokošolske ustanove več naporov namenjati sodelovanju v mednarodnem prostoru. Internacionalizacija visokošolskega prostora sicer prinaša veliko prednosti in razvojnih možnosti, hkrati pa odpira nove probleme.


News_plenary.jpg


Temeljno sporočilo tridnevne konference je izraženo z zaupanjem v preventivno delovanje, kjer je temeljna zaveza za vse visokošolske institucije ozaveščanje študentov, diplomantov, pedagoških delavcev in širše javnosti o zaščiti intelektualne lastnine. Hkrati pa učinkovit nadzor in sankcioniranje kršitev in zlorab. 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava