V oktobru 2018 izšlo 6 novih publikacij
Datum objave: 5. 11. 2018

um-zaloz-logo-slo_1 (2) junij.png


Navodila za predmet Družinska medicina II​


Predmet Družinska medicina v 6. letniku bo potekal  v predavalnicah Medicinske fakultete UM (MF), v mentorskih ambulantah, v dežurnih ambulantah, v urgentnih ambulantah, na bolnikovem domu in v intervencijskih vozilih. Pouk bo vseboval: seminarje (30 ur + 90 ur individualnega dela), ki bodo potekali po razporedu v predavalnici MF in individualne vaje (120 ur) v ambulantah družinske medicine, ki bodo potekale po razporedu v mentorskih ambulantah.

Študent naj bi ob koncu pouka poznal osnovna načela dela zdravnika družinske medicine in si pridobil teoretično in praktično znanje v predvidenem obsegu. Spoznal bo načela v osebo usmerjene zdravstvene oskrbe in jo znal v predvidenem obsegu vključiti v obravnavo bolnika, osvojil bo znanje o najpogostejših kliničnih slikah v družinski medicini. Razumel bo, da je delo zdravnika družinske medicine odvisno od okolja, v katerem dela in da zdravnik družinske medicine obravnava bolnika celostno, v obravnavo vključuje tudi preventivni vidik in skrb za lastno zdravje.​


Izdajateljica: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Urednik: dr. Vojislav Ivetić​


Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​ivetic_postavitev_2018 (Small).jpgNavodila za predmet Družinska medicina I​


Z Navodili za predmet Družinska medicina I so avtorji želeli podati celovit pogled na potek pouka pri predmetu Družinska medicina I v 4. letniku, hkrati pa naj bi navodila predstavljala učinkovito pomoč tako študentom pri študiju kot učiteljem pri poučevanju. Uvodoma so opredelili cilje pri predmetu Družinska medicina I ter natančneje spregovorili o izvedbi pouka tako pri predavanjih, seminarjih in vajah na fakulteti kot tudi v ambulantah družinske medicine. Posebno poglavje so namenili obveznostim študentov in učiteljev. Navodila so na koncu opremili še s prilogo, kjer so vključeni vsi pomembnejše obrazci, ki jih potrebujejo pri izvedbi pouka.​

​​

Izdajateljica: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Urednica: dr. Ksenija Tušek Bunc​


Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​bunc_psotavitev_2018 (Small).jpgUniversity of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture​

​​

Knjiga predstavlja promocijsko gradivo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Začenja se z besedami dekana, vizijo fakultete ter nadaljuje z njeno zgodovino. Prikazane so vse aktivnosti fakultete od opisi izvedb študijskih programov na vseh treh stopnjah, do znanstveno raziskovalnih aktivnosti ter razvojnega in strokovnega dela.


​​

Izdajateljica: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Urednika: dr. Borut Macuh in dr. Matjaž Šraml​


Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​moh_postavitev_2018 (Small).JPGBrežice Energy


​​​​Vodnik po Brežicah z naslovom Brežice Energy prinaša zgodbo o mestu Brežice, ki jo pripovedujejo študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru s sedežem v Brežicah. Brošura je nastala kot del projekta v okviru ur angleškega jezika na dodiplomskem študiju turizma, združuje pa ideje, vtise, misli in napotke veliko avtorjev – študentov, ki bodo Brežice zaradi tukaj preživetih študentskih dni vedno nosili v srcu. Skozi vodnik boste imeli priložnost spoznati Brežice skozi oči mladih, ki vam hkrati svetujejo, kaj obiskati, kje so skriti brežiški kotički in nenazadnje, kaj lokalnega morate obvezno poskusiti, da boste Brežice z okolico tudi okusili. Ocvirkovka in bizeljski ajdov kolač sta le dve kulinarični posebnosti, za kateri v študentskem vodniku najdete recepta. Vodnik je avtorsko delo študentov in mentorice, opremljen z avtorskimi fotografijami študentk, ki prinaša sporočilo, da imajo Brežice, ki ležijo v Posavju, ponuditi veliko in da smo tam vsi dobrodošli.


Izdajateljica: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

Urednice: Eva Dornik, Urška Sep, Maja Veselko in dr. Jasna Potočnik Topler​​


Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​dornik_post_2018 (Small).jpgSpoznavanje sevniške kulture in kulinarike s kolesom​


Monografija prinaša idejne rešitve, kako je v Sevnici mogoče kulturo in kulinariko spoznavati s kolesom. Naloga za študentski inovativni projekt je bila narediti kolesarsko pot po občini Sevnica, ki je primerna za družine z otroki in prijazna tudi do priseljeniških družin. Avtorji so se odločili narediti dve kolesarski trasi, ki sta del kolesarske poti. Zgodovino so predstavili preko kolarjev in vozov, ki so jih izdelovali. Pot so povezali tudi z baronom Mosconom, ki je v preteklosti živel na sevniškem gradu. Da so v pot vključili tudi aktualne dogodke, so kraj povezali tudi z ameriško prvo damo. Predstavili so obe trasi, in sicer s fotografijami, kje potekata, in opisi ponudnikov, ki jih zajemata. Prvo kolesarsko pot so poimenovali Mali voz in poteka po dolžini 16,5 km. Zajema sedem turističnih točk, med katerimi so naravne in kulturne znamenitosti, povezane s turističnimi ponudniki z lokalno hrano in pijačo. Druga kolesarska trasa je Veliki voz na dolžini 34,8 km in prav tako povezuje sedem točk. Med njimi so kozolec, grad, kapela ter tudi gostinski ponudniki. Z namenom, da so poti zanimivejše otrokom, so ju povezali še z zgodbama ter jima dodali štampiljke, ki jih otroci zbirajo pri omenjenih točkah ob poti.​


​​

Izdajateljica: F​akulteta za turizem Univerze v Mariboru

Urednika: dr. Jasna Potočnik Topler in dr. Andrej Lisec​


Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​


postavitev_Topler2_1-1 (Small).jpg
Slikovno programiranje

E-učbenik za uvod v programiranje​


Algoritem in program. Pojma, ki sta neločljivo povezana, a v resnici tako različna. Povezana sta tako kot besedilo in njegov pomen. Za pisanje besedila potrebujemo črke in pravila pisanja, ki jih določa jezik, v katerem pišemo. Po drugi strani pa se ne moremo naučiti jezika, ne da bi v njem kaj smiselnega izrazili. Ravno tako se ne moremo naučiti programirati, ne da bi s svojim programom ne zakodirali smiselnega postopka oziroma algoritma.

 

Misel seveda lahko zapišemo v različnih jezikih ali na različne načine. Pesnikova puščica se je usmerila v preprost pojem, kot je kaša (ali pač kasha). Podobno tudi postopke lahko zapišemo v različnih programskih jezikih. In ponovno, podobno kot imamo v različnih naravnih jezikih glagole, samostalnike in pridevnike, imajo tudi različni programski jeziki podobne osnovne sestavne dele. Sicer so le-ti različni glede na družino jezikov, a, če se omejimo na tako imenovane ukazne jezike, so na primer na eni strani ukazni gradniki prireditev, pogojni stavek in zanke (pogojna, naštevalna) ter gradniki, v katerih hranimo informacijo, spremenljivke, tabele in nizi. Z vsakim od gradnikov se bomo spoznali v tem poglavju o programiranju.

 

Poleg ukaznih in podatkovnih gradnikov nudijo programski jeziki še podporo za tri osnovne prijeme programiranja: razdelitev (modularizacija), posplošitev (abstrakcija) in zakrivanje (enkapsulacija). Prvi v seznamu priporoča razdelitev velikega problema na manjše probleme, ki se rešujejo povsem neodvisno vsak v svojem sklopu. Drugi prinaša možnost, da zapišemo postopek posplošeno ne glede na konkretne podatke in tretji omogoča, da postopek preprosto uporabimo, ne da bi vedeli, kako se postopek izvede. Podpora za prijeme je raznolika, a mi bomo spoznali v tem učbeniku samo gradnik, ki se imenuje funkcija.

 

Vsi omenjeni gradniki so v osnovi neodvisni od programskega jezika. V tem učbeniku si jih bomo pogledali skozi oči grafičnega (vizualnega) programiranja in jezika Blockly. Jezik je zelo primeren za začetnike, saj jim skrije sintaktična pravila, kar pomeni, da pridejo prej do delujočih programov. Na ta način bo kasneje tudi lažje pričeti z besedilnim (tekstualnim) programiranjem.​


​​

So-izdajatelja: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko​ Univerze v Mariboru

Urednik: dr. Andrej Brodnik​


Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​​.psotavitev_brodnik (Small).JPG Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava