Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar postala Fellow of the American Academy of Nursing
Datum objave: 5. 11. 2018

​Dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, je na slovesnosti dne 3. 11. 2018 v Washingtonu D. C. v Združenih državah Amerike postala Fellow of the American Academy of Nursing. Prestižno članstvo ima med 2500 člani trenutno le 30 Evropejcev.  

 

Ameriška akademija zdravstvene nege združuje vodilne strokovnjake s področij izobraževanja, raziskovanja, managementa in prakse v zdravstveni negi iz ZDA in manjše število strokovnjakov iz drugih držav. Fellows AAN oz. člani akademije so najbolj priznani vodje v zdravstveni negi na področjih izobraževanja, prakse in raziskovanja: predsedniki nacionalnih zvez/združenj; rektorji univerz oz. dekani fakultet; direktorji bolnišnic in pomočniki direktorjev za zdravstveno nego; svetovalci, raziskovalci in podjetniki.


20181103_200401 (Small).jpg 


Naloge Ameriške akademije zdravstvene nege in njenih članov so nenehna krepitev kakovosti zdravstva in zdravstvene nege, spodbujanje zdravega staranja in človeškega razvoja v življenjskem ciklusu, zmanjševanje razlik in diskriminatornosti v zdravstveni obravnavi, oblikovanje zdravega vedenja in okolja, vključevanje duševnega in telesnega zdravja ter krepitev sistema zdravstvene nege in zdravstvenega varstva na nacionalni in mednarodni ravni.


20181103_165900 (Small).jpg 


Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je prva v Sloveniji pridobila doktorat s področja zdravstvene nege ter bila leta 2008 izvoljena v naziv docentka, leta 2013 v izredno profesorico in leta 2018 v redno profesorico za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Prva v slovenskem prostoru je izdala učbenik za področje zdravstvene nege. Kot gostujoča profesorica sodeluje na številnih tujih univerzah in je članica številnih društev in združenj, uredniških odborov, prejela pa je tudi številna priznanja. S svojim izjemnim raziskovalnim in managerskim delom je izjemno vplivala na razvoj zdravstvene nege v Sloveniji in širši regiji, kar so opazili tudi v ZDA. Ob tej priložnosti Univerza v Mariboru čestita prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar za to izjemno priznanje.​​Pajnkihar (15) (Small).jpg Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava