Akreditacija novega študijskega programa Krizni management Fakultete za organizacijske vede UM
Datum objave: 19. 10. 2018

V četrtek, 18. oktobra 2018, je Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu podelil akreditacijo Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru za izvajanje novega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Krizni management.​


Fakulteta s 60-letno tradicijo, ki je nedavno slavnostno proslavila razvoj v okviru akademije, je tako dobila najmlajšega člana in s tem še dodatno okrepila ponudbo študijskih programov v Sloveniji. Svoje poslanstvo in vizijo fakulteta vselej usmerja v področje razvoja organizacijskih ved. Z novim programom, v katerega se bodo prvi študenti lahko vpisali že v študijskem letu 2019/2020, pa ne bodo pridobili zgolj fakulteta in študenti, temveč širše slovensko in mednarodno okolje. Znanja in kompetence, ki jih bodo diplomanti lahko implementirali na svojih kariernih poteh, bodo zadostila vrzeli, ki v tem trenutku obstaja na pomembnem področju upravljanja organizacij in širših družbenih vprašanj obvladovanja negotovosti in tveganj, reševanja kriz in zadostnega ter potrebnega soočanja z nevarnostmi, ki jih predpostavljajo različni dejavniki.

 

Študijski program je namenjen mikro in malim podjetjem, gospodarskim družbam, nevladnim organizacijam (gasilci, gorski reševalci itd.) in vladnemu sektorju.

 

Študijski program so na Fakulteti za organizacijske vede UM pripravili skupaj s programskim svetom študijskega programa, v katerega so vključeni številni pomembni deležniki slovenskega okolja, med katerimi velja izpostaviti Fraport Akademijo, ki deluje v okviru Fraport Slovenija in je od samega začetka aktivno sodelovala pri postavitvi vsebin programa ter bo tudi nadalje pomemben partner pri izvajanju in aktualizaciji študijskega programa.IMG_3869-1 FOV_nov študijski program.jpg  Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava