Delavnica o start-up podjetjih in prenosu tehnologij v inovacijskih ekosistemih
Datum objave: 12. 10. 2018

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Ministrstvom za zunanje zadeve RS, Konzorcijem za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), katerega član je Služba za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru, in slovenskimi javnimi raziskovalnimi organizacijami 15. in 16. novembra 2018 v Tehnološkem parku Ljubljana organizira dogodek »Delavnica o start-up podjetjih in prenosu tehnologij v inovacijskem ekosistemu v jugovzhodni Evropi in v alpskem prostoru (EUSALP AG1)«.​


Organizatorji vljudno vabijo vse snovalce politik na področju inovacij, znanosti, raziskav in tehnološkega razvoja, upravne organe in institucije, ki se neposredno ukvarjajo z načrtovanjem, delovanjem in spodbujanjem inovacijskih območij in ekosistemov, nacionalne in regionalne agencije in organe, ki upravljajo investicijske sklade za inovacije, znanstvene in tehnološke parke, inkubatorje, strokovnjake za prenos tehnologij, start-up podjetja, mala in srednja podjetja, finančne posrednike, upravitelje premoženja in skladov, ustanove za podporo start-up podjetij in druga združenja, da se prijavijo na dogodek.


Namen dogodka in predlaganih vsebin delavnice je zagotoviti prenos znanja in usposabljanje za snovalce politik in ostale deležnike, da pridobijo praktičen vpogled v vzpostavitev uspešnih zagonskih in odcepljenih podjetij, možnosti za prenos znanja in tehnologij ter podpornih programov za krepitev regionalnih in nacionalnih inovacijskih ekosistemov.


Obravnavana vprašanja:

  • Kaj je inovacijski ekosistem?
  • Katere so podporne storitve potrebne?
  • Zakaj je pomembno ustvariti inovacijski ekosistem, ki podpira prenos znanja in tehnologij, skupno sodelovanje z gospodarstvom ter spodbuja ustanavljanje start-upov in krepitev scale-up procesov?
  • Kako zgraditi uspešen start-up ekosistem?
  • Kako na podlagi procesa prenosa znanja in tehnologij zgraditi uspešen inovacijski ekosistem?
  • Kako zagotoviti stabilen dotok novih partnerstev z gospodarstvom?
  • Katere odločevalce in deležnike četverne vijačnice (ang. quadruple helix) vključiti?
  • Kakšna je vloga varstva intelektualne lastnine pri novih partnerstvih z gospodarstvom?

 

Prijavite se lahko TUKAJ.


OSNUTEK PROGRAMA​​ (v angleškem jeziku). 

Logotipi_prenos tehnologij v inovacijskih ekosistemih.png


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava