Dan IEEE s sloganom "Uporaba tehnologije za boljši jutri"
Datum objave: 9. 10. 2018

​S praznovanjem je ekipa predstavnikov Slovenske sekcije IEEE iz Maribora (doc. dr. Aleš Zamuda – podpredsednik IEEE Slovenija in predsednik skupine mladih strokovnjakov na IEEE Slovenija, izr. prof. dr. Peter Planinšič – mentor študentski veji IEEE Univerze v Mariboru, asist. Lucija Brezočnik – predsednica skupine žensk v inženirstvu IEEE Slovenija in Aleš Breznik – predsednik študentske veje IEEE Univerze v Mariboru) skušala izboljšati vidnost delovanja sekcije, predstaviti že izvedene dogodke in pridobiti nove člane.

 

IEEEday_Facebook.png


Dan IEEE je vsakoletni enodnevni dogodek, ki se izvaja v spomin prvemu izvedenemu srečanju inženirjev elektrotehnike leta 1884, ki so oblikovali organizacijo z nazivom Ameriški inštitut inženirjev elektrotehnike (American Institute of Electrical Engineers – AIEE). Z združitvijo leta 1912 ustanovljenega Inštituta radijskih inženirjev (Institute of Radio Engineers – IRE) se je oblikovalo največje svetovno združenje tehniških strokovnjakov s področja elektrotehnike, elektronike, računalništva, informatike, telekomunikacij in njim sorodnih strok s sedežem v ZDA, tako imenovani Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE).


4 IEEE (Small).jpg3 (Small).jpg


Danes ima združenje okrog 420.000 članov v več kot 160 državah. Kar tretjino vse svetovne znanstvene literature z omenjenih tehniških področij izdaja prav IEEE. Med publikacijami je nad 100 strokovno recenziranih znanstvenih revij, več kot 1600 zbornikov znanstvenih konferenc, delavnic in simpozijev. Poleg tega je bilo v okviru IEEE sprejetih že več kot 1100 tehničnih standardov, okrog 600 pa se jih še razvija.

​ 


IMG_20181002_144525 (Small).jpg



 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava