Pregledni članek skupine prof. dr. Željka Kneza med 1 % najbolj citiranih člankov vrhunske revije Energy
Datum objave: 22. 08. 2018

​Univerza v Mariboru s ponosom objavlja novico o izjemnem znanstvenoraziskovalnem dosežku skupine prof. dr. Željka Kneza s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, katere pregledni članek z naslovom Industrial applications of supercritical fluids: A review (2014)​, objavljen v vrhunski reviji ENERGY - The International Journal, se je uvrstil med 1 % najbolj citiranih člankov navedene znanstvene revije v zadnjih letih.


Iskrene čestitke za izjemno delo avtoricam in avtorjem člankaprof. dr. Željku Knezu, dr. Eleni Markočič, prof. dr. Maji Leitgeb, doc. dr. Mateji Primožič, doc. dr. Maši Knez Hrnčič ​in prof. dr. Mojci Škerget.


Članek Industrial applications of supercritical fluids: A review (2014) opisuje procese z visokotlačnih tehnologij - uporabo podkritičnih in nadkritičnih tekočin. Te tehnologije omogočajo proizvodnjo izdelkov s posebnimi lastnostmi ter so okolju prijazne in trajnostne. Produkti ne vsebujejo ostankov topil, hkrati se z uporabo pod- oz. nadkritičnih topil izognemo omejitvam glede uporabe običajnih topil v kemijskih procesih. Nadkritične tekočine se že uporabljajo v več postopkih, razvitih v komercialnem obsegu, v farmacevtski, kozmetični in živilski industriji.


Ekstrakcija učinkovin iz rastlinskih materialov in njihovih "in situ" formulacij v izdelkih s specifičnimi lastnostmi je ena od zelo obetavnih aplikacij teh procesov. Tehnologija z uporabo teh tekočin na področju pridobivanja delcev in procesiranja materialov ima velike prednosti pred konvencionalnimi postopki, kot so nižje temperature obratovanja, predvsem pa specifične lastnosti dobljenih delcev. Nadkritične tekočine omogočajo formuliranje različnih vrst produktov s točno določenimi karakteristikami (velikost in velikostna porazdelitev delcev, morfologija, polimorfna oblika, kristaliničnost, večja stabilnost, kontrolirano sproščanje ipd.).


Tako dobljeni produkti so enostavnejši za obdelavo, hrambo in transport. Nekatere biokemijske in kemijske reakcije, izvedene v nadkritičnih tekočinah, so že bile izvedene v industrijskem obsegu za pridobitev izdelkov z visoko dodano vrednostjo. V kratkem pregledu avtorice in avtorji predstavljajo nekaj aplikacij superkritičnih tekočin in pričakovanja na področju razvoja tehnologije pod- in nadkritičnih tekočin.​Visoko citirane znanstvene publikacije so znanstveni prispevki, ki se v bazi podatkov »Web of Science« uvrščajo v zgornji 1 % po indeksu citiranosti glede na področje in vrsto prispevka. Podatki o citiranosti temeljijo na kazalnikih ESI (»Essential Science Indicators«). Raziskovalci, ki so objavili visoko citirane publikacije na področju, ki ga opredeljujejo kazalniki ESI, veljajo za pomembne raziskovalce. Avtorji znanstvenih publikacij, ki so v kategoriji zgornjega 1 % po indeksu citiranosti prisotni z več kot enim prispevkom, tako veljajo za raziskovalce z izjemnimi dosežki na znanstvenoraziskovalnem področju.  Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava