Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru - študijsko leto 2018/19
Datum objave: 17. 07. 2018

za objavo razpis.pngje objavilaJavni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019.


Javni razpis je na voljo na TEJ POVEZAVI.


Zajema informacije o:

 • predmetu javnega razpisa,
 • pogojih za sofinanciranje doktorskega študija,
 • pogojih za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebini in pripravi prijave na javni razpis,
 • merilih za izbor prijaviteljev in načinu izbire (merila za ocenjevanje prijav itd.),
 • višini razpisanih sredstev,
 • upravičenih stroških in izdatkih,
 • varovanju osebnih podatkov,
 • načinu prijave in roku za oddajo prijav,
 • odpiranju prijav,
 • obveščanju o izboru,
 • ugovoru,
 • razpisni dokumentaciji ter
 • dodatnih informacijah in obveščanju.Rok za oddajo prijave je do vključno 28. septembra 2018 do 12. ure.Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se nahajajo TUKAJ.

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava