Napoved objave razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«
Datum objave: 29. 06. 2018

Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca julija 2018 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«. Javni razpis ne bo vseboval večjih sprememb pogojev in meril pri ocenjevanju vlog, kot jih je določal Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017. Senat UM je na svoji redni seji dne 22. 5. 2018 tudi že potrdil Merila za ocenjevanje vlog na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019.Razpis bo namenjen študentom, ki:


  • bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik;
  • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, na kateri instituciji so študirali in ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;
  • imajo izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zberejo skupaj najmanj 24 točk.

 

Pogoj »še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti« ne velja za študente, ki so imeli v študijskem letu 2017/2018 doktorski študij sofinanciran skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.


Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis, svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naši spletni stran. O razpisu bodo študenti obveščeni tudi preko referatov članic UM.Merila za izbor prijaviteljev in način izbire si oglejte na spodnji povezavi:​


https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Napoved-objave-javnega-razpisa-%C2%BBJavni-razpis-za-sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-%C5%A1tudentov-Univerze-v-Mariboru-%E2%80%93-2018.aspx​shutterstock_310507343_sofinanciranje 2018 (Small).jpg Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava