Red. prof. dr. Zdravko Kačič novi rektor Univerze v Mariboru
Datum objave: 19. 06. 2018

​Senat Univerze v Mariboru je na današnji seji sprejel poročilo volilne komisije o poteku drugega kroga volitev rektorja Univerze v Mariboru, ki so potekale 13. junija 2018. Višji odstotek glasov volilnih upravičencev, ki so volili v drugem krogu, je prejel red. prof. dr. Zdravko Kačič, ki je tako izvoljen za rektorja Univerze v Mariboru za mandatno obdobje štirih let (od 20. junija 2018 do vključno 19. junija 2022). Red. prof. dr. Kačič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve.»Univerza mora s svojim delovanjem upravičiti zaupanje širše družbe pri izpolnjevanju svojega poslanstva«, je ob imenovanju poudaril rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Zdravko Kačič.


Red. prof. dr. Zdravko Kačič se je rodil leta 1961 v Mariboru. Na Univerzi v Mariboru je zaposlen od leta 1990, kot asistent na takratni Tehniški fakulteti, od leta 2003 pa kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve. V študijskem letu 2017/2018 je nosilec sedmih predmetov dodiplomskega in podiplomskega študija na študijskih programih Elektrotehnika in Telekomunikacije ter dveh predmetov na doktorskem študiju študijskega programa Elektrotehnika. Njegova znanstvena bibliografija obsega več kot 650 bibliografskih enot, od tega 95 člankov objavljenih v znanstvenih revijah, 190 člankov v zbornikih znanstvenih konferenc, 10 poglavij v monografskih publikacijah, 44 končnih poročil o rezultatih raziskav. Je vodja raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah in bil vodja več raziskovalnih projektov EU in projektov z industrijo. Bil je gostujoči raziskovalec na Tehniški univerzi v Berlinu in gostujoči profesor na Tehniški univerzi v Muenchenu, ZR Nemčija ter na Univerzi Umea, Švedska, in imel več vabljenih predavanj na različnih evropskih univerzah.


V letih od 2010 do 2014 je bil član domenskega komiteja COST za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (DC ICT). Leta 2013 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo zakona o financiranju visokega šolstva pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Leta 2016 pa v delovno skupino za podporo projektu Ekspertno svetovanje o financiranju visokega šolstva v Sloveniji pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.KACIC_Zdravko_za objavo_19062018.jpg
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava