Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je obeležila 25 let svojega delovanja
Datum objave: 11. 06. 2018

​Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je 7. junija 2018 organizirala Mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, kjer so visokošolski učitelji in študenti z uglednih univerz predstavili aktualne znanstvenoraziskovalne projekte za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini usmerjeno zdravstveno obravnavo. Po konferenci so s podelitvijo nagrad študentom, visokošolskim učiteljem, sodelavcem in institucijam slavnostno obeležili 25 let delovanja Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.​


Na odlično obiskani svečanosti ob 25-letnici fakultete, ki je potekala 7. junija 2018 ob 17. uri, v Kazinski dvorani SNG Maribor, so bile podeljene nagrade študentom za odličnost pri študiju, visokošolskim učiteljem in sodelavcem za uspehe pri znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem delu ter institucijam za uspešno sodelovanje s fakulteto.25 let_za objavo 1 (Small).jpgOsrednji častni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor. Častni pokrovitelj dogodka je bila tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.MK 2018_za objavo 2 (Small).jpg O Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru


Razvoj Fakultete za zdravstvene vede je bil od njene ustanovitve leta 1993 intenziven. Fakulteta je sledila zahtevam in potrebam prakse v razvoju dodiplomskega in podiplomskih študijskih programov glede na direktive EU in Bolonjske deklaracije na področju zdravstvene nege in zdravstva. 


Leta 2006 se je kot prva Visoka zdravstvena šola v Sloveniji preoblikovala v Fakulteto za zdravstvene vede na temelju znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega razvoja. Je prva fakulteta za zdravstvene vede, ki je pričela z izvajanjem študijskih programov 2. stopnje v študijskem letu 2007/2008 v Sloveniji in prav tako prva v Sloveniji, ki je v študijskem letu 2016/2017 pričela  z izvajanjem doktorskega študijskega programa Zdravstvena nega. 


Fakulteta ponuja zdravstveni negi in družbi celosten sistem visokošolskega izobraževanja. Mednarodna, znanstvenoraziskovalna in izobraževalna dejavnost je osrednji fokus v razvoju fakultete. Z uspešnim  raziskovalnim delom, povezovanjem s svetovno znanimi in uglednimi institucijami ter z uspešnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo je prispevala svoj delež k uvrstitvi Univerze v Mariboru na priznano lestvico Times Higher Education World University Rankings.​


Rezultati dolgoletnega dela so vidni v domači in mednarodni prepoznavnosti fakultete, pri uspehih njenih zaposlenih in pri študentih.


Zgradba_0.jpg 

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava