Spletna platforma Let’s Guide je že na voljo
Datum objave: 16. 04. 2018

let's guide logo.jpg


​Partnerji projekta Let’s Guide, v katerem sodeluje Univerza v Mariboru,  so oblikovali spletno platformo z učnim programom in interaktivne učne scenarije za spodbujanje razvoja podjetniških kompetenc.


Po več mesecih trdega dela je partnerjem v okviru projekta Let’s Guide uspelo razviti glavni rezultat projekta – učno platformo, ki je že na voljo na tem spletnem naslovu. Zaenkrat je na voljo angleška različica, a kmalu bodo vsebine platforme na voljo tudi v španščini, švedščini, poljščini, grščini in slovenščini. Vsebina platforme je tematsko razdeljena na 5 glavnih podjetniških kompetenc. Po izbiri kompetence se bo uporabnik pomaknil s temeljne učne vsebine do interaktivnih učnih scenarijev in videoposnetkov; vse do kviza, kjer bo lahko preveril svoje znanje.


Projektni partnerji so že izvedli prvo zunanje testiranje spletne platforme Let’s Guide z učnim programom. Vsak partner je povabil 5 splošnih uporabnikov in 2 vodji izobraževanja. Povratne informacije, zbrane med izobraževanjem, so zelo pozitivne in se bodo uporabile za izboljšavo platforme.


V uvodnem videoposnetku je podrobneje predstavljena struktura platforme.  


Glavni namen platforme je nudenje brezplačnega spletnega učnega programa za posameznike, ki razmišljajo, da bi se podali na podjetniško pot (bodoči podjetniki, samozaposleni, nezaposleni). Vsebine se osredotočajo na kompetence, ki so ključnega pomena za razvoj uspešnega podjetnika.


Projektna ekipa se trenutno ukvarja s pripravo Priročnika za vodje izobraževanja z Napotki za izvajanje izobraževanja, ki pojasnjujejo, kako uporabiti program Let’s Guide in interaktivne učne scenarije v vaši učilnici.


»Let's Guide! Skills for entrepreneurship and internationalization promotion among adult people«, je projekt, ki je financiran s strani programa Erasmus + in je bil prijavljen v okviru ključnega ukrepa 2: Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih. 


Glavni rezultat projekta je inovativna metodologija e-učenja, ki bo razvila temeljne in prečne kompetence s področja podjetništva pri odraslih. 


Koordinator projekta je Foxpopuli (Eslöv, Švedska), sodelujejo pa: FyG Consultores (Valencia, Španija), ERIFO (Rim, Italija) Crystal Clear Soft (Atene, Grčija) Euro Lider (Lublin, Poljska) in Univerza v Mariboru.IMG_6178 (Small).JPG Projekt poteka do konca avgusta 2018. 


Koordinator projekta: Jacob Kobus

Koordinatorica projekta na Univerzi v Mariboru: Karolina Bucka Kustec

Spletna stran projekta: http://www.letsguide.eu/​

FB: Let's Guide facebook profile​​logo-lets-guide1.png                                      tets 22 logo.jpg

                                                  
 Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih
Št. projekta: 2016-1-SE01-KA204-022094

»Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža mnenje samo avtorjev in Komisija ne more odgovarjati za kakršnokoli uporabo podatkov, ki so v tej vsebini zajeti.«​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava