TRAJNOSTNI KAMPUS UNIVERZE V MARIBORU
Datum objave: 12. 04. 2018


Vljudno vabljeni na 1. okroglo mizo skupine za Trajnostni urbani razvoj Univerze v Mariboru, 


TRAJNOSTNI KAMPUS UNIVERZE V MARIBORU,


ki bo v torek, 17. aprila 2018, ob 17. uri


v prostorih Oddelka za arhitekturo, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Krekova ulica 2, Maribor.Univerza v Mariboru pristopa k organizaciji okroglih miz. Na ta način želi širšo javnost seznanjati in aktivno vključiti v razpravo o razvojnih smernicah trajnostnega razvoja univerze. S tem prevzema pobudo za sodelovanje in povezovanje ključnih akterjev pri zagotavljanju trajnostnega razvoja univerze kot regionalne institucije nacionalnega pomena. 


Razgovor v okviru okrogle mize bodo vodili:


izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti UM

prof. dr. Miroslav Premrov, dekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

izr. prof. Uroš Lobnik, predstojnik Oddelka za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

prof. dr. Nenad Gubeljak, prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, Fakulteta za strojništvo UM

prof. dr. Andreja Borec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM


Ob tokratni priložnosti se bo v začetku dogodka z razstavo trajnostnih razvojnih vizij predstavil Oddelek za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru z otvoritvijo razstave KONCEPTI ZA TRAJNOSTNI KAMPUS TEHNIŠKIH FAKULTET UNIVERZE V MARIBORU. Razstavo bo otvoril prof. dr. Miroslav Premrov, dekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, o projektih bo spregovoril izr. prof. Uroš Lobnik, predstojnik oddelka za arhitekturo.kampus_objavaUM.JPG

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava