Razvojni projekt Občine Podlehnik: Punkt Podlehnik
Datum objave: 22. 02. 2018

​V sodelovanju z občino Podlehnik je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pristopila k projektu za aktivnejši trajnostni razvoj občine Podlehnik. Z izgradnjo avtocestne povezave Draženci – MMP Gruškovje se bo namreč nadaljevala prometna povezava med mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje, kar bo povečalo mednarodni promet skozi območje in povezalo občino Podlehnik z ostalimi slovenskimi in sosednjimi mesti.


V okviru delavnice, ki je potekala od oktobra 2017 do februarja 2018 je fakulteta z raziskovalnim delom poiskala smernice in variantne rešitve za trajnostni razvoj dveh območij v Podlehniku. Prvo območje obsega atraktivna lokacija v centru občine Podlehnik, kjer so po projektni nalogi predvideni stanovanjski objekti, hotelski objekt in drugi javni programi. Drugo območje je lokacija ob ribniku Dežno, kjer je želja predvsem po razvoju turizma ​in izgradnji začasnih turističnih počitniških apartmajskih enot.​


Projekt je bil zasnovan kot študentska delavnica, na kateri so profesorji, asistenti in študenti arhitekture ter gradbeništva poiskali tri različne rešitve za vsako od obravnavanih območij v Podlehniku. V prvi fazi so se pripravili koncepti prostorske ureditve, ki vplivajo na izboljšanje kakovosti bivanja v lokalni skupnosti. V sklopu idejnih zasnov so zasnovali objekte v različnih tipih lesenih konstrukcijskih sistemov, glede na namembnost in konstrukcijske zahteve objektov. Ob zasnovi je bil poudarek tudi na zmanjšanju vplivov na okolje iz vidika energijske učinkovitosti objektov in na dimenzioniranju nosilnih konstrukcij.


01_zupan_podlehnik.JPG    02_dekan_FGPA.JPG


Vodji projekta: izr. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, red. prof. dr. Miroslav Premrov


Sodelujoči mentorji in konzultanti: izr. prof. dr. Marko Renčelj, asist. dr. Vanja Skalicky, asist. Maja Žigart, asist. Mateja Zlatinek


Študenti študijskega programa arhitektura: Ivana Banfić, Tina Belec, Tadej Božak, Jovana Dragović, Klara Glad, David Leskovar, Katja Nežmah, Nikola Pintarić, Selma Rogač, Simon Sekereš, Sanja Špindler, Gregor Tollazzi, Ivana Vuković


Študenti študijskega programa gradbeništvo: Patrik Glavica, Nejc Hanžel, Sebastijan Kelc, Jani Knuplež, Janja Kordič, Luka Sreš, Katarina Šundrica


07_predstavitve_studenti.JPG

04_predstavitve_studenti.JPG

08_predstavitve_studenti.JPG


Več: FGPA UM​

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava