EDU – LAB: Priložnosti za mlade
Datum objave: 22. 01. 2018

​Univerza v Mariboru bo v okviru projekta »EDU – LAB: Priložnosti za mlade«, katerega cilj je izboljšati možnosti zaposlitev za mlade v podonavski regiji, 25. in 26. januarja 2018 gostila dvodnevni dogodek, katerega glavni poudarek bo na tem, kako znotraj študijskih programov povezati gospodarstvo in visoko šolstvo in posledično v regiji zadržati najbolj perspektivne mlade, ki bi jim po dokončanem študiju ponudili ustrezna delovna mesta, ki bodo zanje dovolj velik izziv. Dogodka se bodo udeležili predstavniki vseh partnerjev projekta EDU-LAB, med njimi tudi predsednik Evropske fundacije za usposabljanje prof. dr. Wolfgang Schuster ter predstavniki delodajalcev in ministrstev 10 držav podonavske regije. Partnerji bodo v okviru projekta v dveh letih in pol pripravili model trajnostne povezave med izobraževanjem in zaposlovanjem, ob tem pa bo predlagan nov sistem vodenja oz. sodelovanja, ki bo sledil zavezam, ki so jih partnerji podpisali z »Danubian Charter for young talents«.


Cilj projekta EDU-LAB je izboljšati možnosti zaposlitev za mlade v podonavski regiji. Osnova za izgradnjo novega načina razmišljanja je razvoj možnosti (kapacitet). EDU-LAB zato povezuje partnerje s področja visokega šolstva, delodajalce ter predstavnike pristojnih ministrstev. Pri razvoju novega sistema povezovanja vseh treh deležnikov se vključujejo tudi drugi predstavniki civilne družbe.
 
Univerza v Mariboru sodeluje v vseh delovnih sklopih projekta in vodi četrti, ključni sklop  na temo razvoja novega modela vodenja. »Cilj dvodnevnega dogodka, ki bo v teh dneh potekal na Univerzi v Mariboru, je definirati nov model vodenja, ki bo vključeval tudi korake, kako ga implementirati v prakso z namenom doseganja cilja, tj. povezanost visokega šolstva in gospodarstva. Poseben poudarek bo namenjen temu, kako v regiji zadržati najbolj perspektivne mlade in jim po dokončanem študiju ponuditi ustrezna delovna mesta, ki bodo zanje dovolj velik izziv«, ob tem poudarja prorektorica za študijske zadeve Univerze v Mariboru prof. dr. Nataša Vaupotič.Osnovne informacije o projektu EDU-LAB: Priložnosti za mlade​


Cilj: Razviti možnosti za mlade, in sicer na način, da se ustvarijo trajne povezave med izobraževanjem in zaposlovanjem.

Trajanje projekta: 01/2017 – 06/2019

Partnerji: 24 partnerjev iz 10 držav (Nemčija, Bolgarija, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Belgija)

Vodilni partner: European Foundation for Education, Nemčija

Sredstva: 2.528.088,90 €

Spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab


»Danubian Charter for young talents«:

GLAVNI CILJ:

Izboljšati institucionalne kapacitete za povečanje relevantnosti visokega šolstva za trg dela s ciljem zadržati več mladih v podonavski regiji.

 

SPECIFIČNI CILJI:

- Povečati sodelovanje: gospodarstvo, visoko šolstvo, pristojna ministrstva.

- Spodbujati spremembe visokošolske zakonodaje.

- Spodbujati razvoj strokovno naravnanih študijskih programov.PROGRAM: Agenda_EDU_LAB_Maribor_January_2018.pdf Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava