Pooblastila rektorja Univerze v Mariboru prevzemajo prorektorji
Datum objave: 22. 12. 2017

​Senat in Upravni odbor Univerze v Mariboru sta na skupni izredni seji organov Univerze v Mariboru ugotovila, da rektorju Univerze v Mariboru prof. dr. Igorju Tičarju na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) z 31. decembrom 2017 preneha delovno razmerje na Univerzi v Mariboru. Z namenom nemotenega delovanja univerze pooblastila rektorja prevzemajo prorektorji izr. prof. dr. Lučka Lorber, red. prof. dr. Nataša Vaupotič, red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, red. prof. dr. Niko Samec, red. prof. dr. Marko Jesenšek  in red. prof. dr. Jernej Turk. Izmed pooblaščenih prorektorjev bo za podpisovanje dokumentov in zastopnika Univerze v Mariboru določen prorektor prof. dr. Žan Jan Oplotnik.  Prorektorji imajo pooblastilo do preklica oziroma najkasneje do izvolitve novega rektorja.

 

V primeru, da Ustavno sodišče Republike Slovenije na podlagi vložene »Pobude za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju ter 9. in 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju« rektorja prof. dr. Igorja Tičarja sprejme odločbo, ki bi v posledici imela pozitivne učinke na delovno razmerje in mandat rektorja prof. dr. Igorja Tičarja, bosta Senat in Upravni odbor Univerze v Mariboru poskrbela za izvršitev odločbe.

 

»Pred skoraj tremi leti sem na neposrednih volitvah prejel zaupanje zaposlenih na Univerzi v Mariboru in zasedel položaj rektorja. To zame ni bil samo izraz osebne časti, ampak sem to funkcijo razumel tudi kot zavezo za odgovorno, zavzeto, pošteno in transparentno delo v dobro naše skupne Univerze. Naša Univerza je dobra Univerza! To trdim ne le zato, ker sem njene uspehe in ugled v zadnjih 40 letih spremljal in pomagal graditi tudi sam, ampak velja za tako tudi po izmerjenih mednarodnih kriterijih. V okolju in razmerah, v katerih obstaja, je odlična Univerza. Z opravljenim delom sem zadovoljen in nanj ponosen. Naša Univerza uživa trden mednarodni ugled in je pomembno vpeta v gospodarske tokove vzhodne regije. Pohvalimo se lahko z mnogimi odličnimi in odmevnimi dosežki. Vsem zaposlenim na naši Univerzi želim uspešno delo še naprej«, je poudaril rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Igor Tičar in ob tem dodal: »Razumeli me boste, da je težko odgovorno opravljati delo, če je zakonit položaj nenehno postavljen pod vprašaj zaradi določil zakona, ki preprečuje končanje že podeljenega mandata. Gre za funkcijo, za katero je potrebno izpolnjevati tako visoke kriterije kot za nobeno drugo – ne na univerzi ne v državi. Taka funkcija ne sme postati predmet žongliranja, trgovanja ali političnega kupčkanja«.​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava