Uvrstitev UM na mednarodnih lestvicah razvrščanja po znanstvenih področjih za leti 2017 in 2018
Datum objave: 4. 12. 2017

Univerza v Mariboru se je tudi letos uvrstila na mednarodne lestvice razvrščanja kot so Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, U.S. News Best Global Universities, University Ranking by Academic Performance (URAP) med najbolje ocenjene univerze na več znanstvenih področij.


Times Higher Education World University Rankings (revije TIMES Higher Education) ocenjuje, kako uspešne so univerze pri uresničevanju svojega temeljnega poslanstva: poučevanja, raziskovanja, vplivu objavljanjih del, prihodkov iz sodelovanja z gospodarstvom in mednarodnega sodelovanja. TIMES uporablja 13 kazalnikov, ki zagotavljajo celovite in uravnotežene ocene kakovosti delovanja univerz.


Times World University Rankings by subject je letos povečal število uvrščenih univerz po znanstvenih področjih na 500 visokošolskih institucij in Univerza v Mariboru se je uvrstila med najbolje ocenjene za:

 • matematiko, statistiko, fiziko, astronomijo, kemijo, geologijo in okoljske vede (mesto: 251-300)
 • klinične, predklinične in zdravstvene vede (mesto: 401-500) in
 • elektrotehniko, strojništvo, gradbeništvo, kemijo in splošno inženirstvo (mesto: 401-500)  

 times 251-300.png

times 401-500.png

times enginnering.png


Quacquarelli Symonds (QS) je vodilni svetovni ponudnik informacij s področja visokošolskega izobraževanja in kariernega svetovanja. Neposredno je prisoten v 50 državah in sodeluje z več kot 2000 univerzami. QS vsako leto objavi rezultate razvrščanja univerz po študijskih področjih QS World University Rankings by subject v katerega je bilo leta 2017 vključenih 46 študijskih področjih, evalviranih 4.438 univerz in več kot 18.900 študijskih programov. Da QS univerzo vključi v razvrščanje, mora preseči minimalno oceno kazalnikov ugleda pri delodajalcih in na akademskem področju, doseči minimalno število objavljenih člankov s študijskega področja in izvajati dodiplomske ali podiplomske študijske programe v določeni disciplini.

 

V letu 2017 se je Univerza v Mariboru uvrstila med najbolje ocenjene na dveh študijskih področjih:  

 • matematika (mesto: 351-400) in
 • fizika in astronomija (mesto: 401-450)

 

QS matematics.jpg      QS physisc.jpg

U.S. News Best Global Universities razvršča univerze na osnovi 13 kazalnikov, ki merijo njihovo  akademsko in raziskovalno uspešnost ter njihov globalni in regionalni ugled. Podatki za razvrščanje so pripravljeni na osnovi Clarivate Analytics InCites in Academic Reputation Survey. Na lestvico je uvrščenih 1.250 raziskovalnih univerz iz 74 držav. Študenti lahko uporabijo podatke o uvrstitvah posameznih univerz, da raziščejo možnosti kakovostnega visokošolskega izobraževanja v drugih državah.

 

Univerza v Mariboru se je uvrstila med najboljše univerze na področjih:

 • tehnika (mesto: 417) in
 • fizika (mesto: 552)​

 u.s. news.png

Univerza v Mariboru je uvrščena tudi na lestvico University Ranking by Academic Performance (URAP), ki jo pripravlja univerza iz Ankare. Informatics Institute of Middle East Technical University od leta 2009 zbira podatke o 3.000 visokošolskih inštitucijah in jih 2.000 uvrsti na lestvico glede na šest kazalnikov, ki odražajo kakovost in količino njihovih znanstvenih publikacij: število objavljenih člankov za leto 2015 (vir: InCites), citatov za obdobje 2011-2015 (InCites), skupno število vseh znanstvenih dokumentov za obdobje 2011-2015 (InCites), kvaliteto člankov in citatov za obdobje 2011-2015 (InCites) ter obseg mednarodnega sodelovanja za obdobje 2011-2015 (InCites).

 

Od leta 2011 URAP objavlja uvrstitve univerz tudi po 41 različnih znanstvenih področjih. Uvrstitve Univerze v Mariboru za 2016-2017 so naslednje:

 • strojništvo (mesto: 328)
 • matematika (mesto: 379)
 • informatika in računalništvo (mesto: 381)
 • tehnologija in oblikovanje tekstila (mesto: 425)
 • inženirstvo (mesto: 527)
 • fizika (mesto: 552) in
 • naravoslovje (mesto: 564) 

 univ. ranking.jpg

Vsem zaposlenim na fakultetah, ki so prispevali k odličnim uvrstitvam Univerze v Mariboru, iskreno čestitamo za dosežen uspeh.

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava