Nagrade najboljšim študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Datum objave: 4. 12. 2017

Na slovesni prireditvi podelitve diplom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je Sklad Henkla Maribor že petindvajsetič nagradil najboljše zaključne naloge univerzitetnega, magistrskega in doktorskega študija kemije in kemijske tehnologije na mariborski univerzi. Polona Jalovec Borovnik, vodja kakovosti družbe Henkel Maribor je avtorjem podelila denarne nagrade. Komisija je za najboljša dela ocenila diplomsko nalogo Nike Kučuk, diplomirane inženirke kemijske tehnologije (UN), magistrsko nalogo Veronike Furlan, magistrice kemije in doktorsko disertacijo dr. Annemarie Vujanović


Komisija za izbor najboljših del ni imela lahkega dela, kar dokazuje vsebinsko kakovost del in veliko vloženega truda študentov in njihovih mentorjev. To potrjuje tudi izjava dekana prof. dr. Zdravka Kravanje, ki je na slovesnosti med drugim povedal: "Letos poteka že 25. podelitev nagrad Sklada Henkla Maribor najboljšim študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Podpora iz industrije pomeni priznanje za študijska prizadevanja tako študentom kot tudi zaposlenim na fakulteti. Pomeni tudi priznanje znanstveno-raziskovalnemu delu, kjer fakulteta dosega izjemne rezultate v svetovnem merilu glede znanstvenih objav, citiranosti in prejetih nagrad. Spremljanje svetovnih trendov in odprtost za nove ideje omogoča našim študentom pridobivanje širokega znanja. S prenosom znanja v prakso pa bodo svoje znanje še nadgradili ter tako uspešno nadaljevali in gradili svojo kariero." 

Ob podelitvi je Polona Jalovec Borovnik sporočila: "Zaključek študija je pomembna prelomnica v življenju. Tekom študija  pridobimo ogromno novih informacij in znanj, smo polni idej  in zelo pomembno pri tem je, da imamo vizijo, ki ji sledimo. Da tisto kar delamo, delamo s strastjo in entuziazmom in kar je najpomembnejše, da to prenašamo tudi na našo okolico. To namreč vodi k uspehu. Na naši poslovni in zasebni poti se je potrebno večkrat soočiti z različnimi izzivi. K uspešnemu reševanju le teh pripomorejo sodelovanje, ustrezna komunikacija, točno zastavljeni cilji, pozitiven odnos in kar je zelo pomembno – pogum. Kot je dejal že Aristotel: ˝Pogum je prva vrlina, ki omogoča vse druge vrline ! ˝ Znanje je na drugem mestu. Pogum je tveganje, ki ne pozna predvidevanj in varnosti, pa vendar gre za nekaj, kar je najpomembnejše za našo rast oziroma razvoj. V Henkel Mariboru, kjer letos obeležujemo 130 let razvoja in zgodovine mariborske tovarne, se tega dobro zavedamo, zato te vrline iščemo pri bodočih sodelavcih."

henkel.jpg

***
O Henklu
Henkel deluje globalno z uravnoteženim in razpršenim portfeljem izdelkov. Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Poslovna enota Lepila in Tehnologije je vodilni ponudnik na trgu lepil – v vseh segmentih industrije po vsem svetu. S poslovnima enotama Pralna sredstva in čistila ter Beauty Care zavzema vodilne položaje na številnih trgih in kategorijah po vsem svetu. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja. V poslovnem letu 2016 je Henkel ustvaril prodajo v višini 18,7 milijarde evrov in prilagojeni dobiček iz poslovanja v višini 3,2 milijarde evrov. Henklove tri blagovne znamke Loctite, Schwarzkopf in Persil so ustvarile več kot 6 milijard evrov od skupne prodaje. Henkel zaposluje okoli 50.000 ljudi po svetu – raznolik tim sodelavcev, ki jih prežemata strast in predanost, povezujejo pa jih močna korporativna kultura, skupni cilj za ustvarjanje trajne vrednosti in skupne vrednote. Kot priznano vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema Henkel najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih in lestvicah. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX. Več informacij lahko najdete na spletni strani www.henkel.com.

O Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. Fakulteta izvaja kvalitetne in mednarodno veljavne študijske programe na vseh treh stopnjah. Pri tem daje največji poudarek usposobljenosti in zaposljivosti diplomantov. Izobraževanje na fakulteti izhaja iz raziskovanja, zato rezultate svojih raziskav o novih spoznanjih in odkritjih nenehno prenašajo v študijski proces. Študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju uspešno raziskujejo in sodelujejo pri ustvarjanju novega znanja. Z raziskavami fakulteta stremi in prispeva k dvigovanju kvalitete življenja, splošni blaginji in trajnostnemu reševanju okoljskih in drugih problemov. Sodeluje v številnih domačih in mednarodnih temeljnih, aplikativnih in industrijskih projektih. Vključuje se v različne oblike mednarodnega sodelovanja. Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava