Pravnik leta 2017 je dr. Andrej Ekart
Datum objave: 19. 10. 2017

​Na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu so bila podeljena tudi priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije.


Priznanje za najvidnejši dosežek - pravnik leta 2017 je prejel dr. Andrej Ekart, mariborski okrajni sodnik in predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Priznanje se podeli za izreden prispevek k pravni znanosti, pravni kulturi, pravni teoriji ali pravni praksi v minulem letu ter za za javnosti dostopno delo (članek, knjiga, naloga, sodba ipd.), če izvirno obravnava ali rešuje pravne probleme. 


Priznanje je prejel za soavtorstvo monografije Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili, ki jo je izdal skupaj s prof. dr. Vesno Rijavec, zasl. prof. Lojzetom Udetom in prof. dr. Tomažem Kerestešem. Dr. Ekart je bil vodilni pisec uvodnih pojasnil, v katerih so pregledno predstavljene in problematično obdelane novosti novele ZPP-E. S problemskim pristopom pri obravnavi novele so presegli golo podajanje novosti ter iskali razloge za posamezne spremembe in pogoje, pri katerih bi lahko spremembe zaživele v praksi, da bi slovensko sodstvo strankam zagotovilo kakovostno, razmeroma hitro in stroškovno učinkovito pravno varstvo.​

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava