Majdi Šlajmer Japelj in Majdi Schmidt Krajnc državna nagrada na področju šolstva
Datum objave: 6. 10. 2017

Skladno z obleženjem svetovnega dneva učiteljev so bila podeljena najvišja priznanja Republike Slovenije na področju šolstva.


S ponosom sporočamo, da sta med nagrajenci kar dve predstavnici Univerze v Mariboru, in sicer predavateljica Majda ŠLAJMER JAPELJ iz Fakultete za zdravstvene vede in dr. Majda Schmidt Krajnc iz Pedagoške fakultete ter Filozofske fakultete. 


Nagrade_solstvo2017.jpg


Predav. Majda Šlajmer Japelj, častna doktorica Univerze v Mariboru je prejela Nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva. Nagrajenka je priznana strokovnjakinja zdravstvene nege nacionalnega in mednarodnega slovesa, ki je bistveno vplivala na razvoj izobraževanja medicinskih sester, raziskovanja v zdravstveni negi in prepoznavnost slovenske zdravstvene nege doma in v tujini. 


Svojo karierno pot je pričela z zaposlitvijo v Ljubljani na Višji šoli za medicinske sestre, kjer je ostala do leta 1960. Nato se je vrnila v Maribor in bila 18 let ravnateljica Srednje zdravstvene šole. V času vodenja Srednje zdravstvene šole v Mariboru je zasnovala program polivalentne patronaže. Za prehodni čas je pozneje prevzela tudi dekanstvo Višje zdravstvene šole v Ljubljani. Dolga leta je bila direktorica Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za primarno zdravstveno nego s sedežem v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru. V Glavnem uradu SZO je bila članica v »Panel of Experts in Nursing« in delovala v »Global Advisory Group of Nursing«. V evropski regiji SZO je bila svetovalka za primarno zdravstveno nego za dodiplomske izobraževalne programe ter za programe kontinuiranega izobraževanja medicinskih sester.


Na Univerzi v Mariboru je predavala družinsko sociologijo, sociologijo dela, sociologijo zdravja in bolezni. Bila je ena od pobudnic za ustanovitev Višje zdravstvene šole Univerze v Mariboru in še vedno aktivno deluje na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede kot predavateljica, raziskovalka in mentorica pri diplomskih delih. Pomemben je tudi njen doprinos k vzpostavitvi mednarodnih povezav fakultete s prepoznavnimi in uglednimi izobraževalnimi institucijami v svetu. Gospa Majda Šlajmer Japelj je ena redkih medicinskih sester, ki je svoje strokovno delovanje potrdila z obsežnim opusom skript, učbenikov, objav člankov, priročnikov, publikacij in prevodov, s katerimi zapušča pisno sled v teoriji in praksi zdravstvene nege. Je članica prestižnih združenj in prejemnica številnih nagrad in priznanj.Dr. Majda Schmidt Krajnc je prejela Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva . Nagrajenka je redna profesorica specialne pedagogike na Oddelku za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete in Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Njena bogata strokovna in znanstvena kariera temelji na izkušnjah, ki jih je na začetku svoje zaposlitvene poti pridobila ob reševanju strokovnih vprašanj v neposredni pedagoški praksi. Tudi pozneje je znanstveno delo dr. Majde Schmidt Krajnc vselej naslavljalo konkretne težave, s katerimi se spoprijemajo strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

Nagrajenka se raziskovalno ukvarja z vprašanji obravnave otrok s posebnimi potrebami, zlasti poglobljeno pa s splošnimi vprašanji inkluzije, osnovnimi mehanizmi razvijanja integracijskih oziroma inkluzivnih vzgojno-izobraževalnih programov ter z vprašanji uveljavljanja inkluzije v šolskem okolju. Ta vprašanja obravnava s širšega družbenega vidika ter jih analizira tudi z vidika pravičnosti in dostopnosti vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. 

Dr. Majda Schmidt Krajnc je ena od najbolj prepoznavnih raziskovalk na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike v Sloveniji, ki svoja raziskovalna in strokovna spoznanja nadvse uspešno predstavlja tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. Njen znanstveni opus obsega številne objave, raziskovalne projekte ter mentorstva na diplomski in podiplomski stopnji.


Iskrene čestitke pred. Majdi Šlajmer Japelj in dr. Majdi Schmidt Krajnc za prejeti državni nagradi. 


vir: FZV, MIZŠ​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava