Priznanji Zveze geografov Slovenije
Datum objave: 5. 10. 2017

Na nedavnem že 22. zborovanju slovenskih ​geografov so bila podeljena priznanja Zveze geografov Slovenije. Nagrajenca sta predavatelja na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 


Ana Vovk Korže je prejela zlato plaketo ZGS za inovativno delo na področju izobraževanja, utrjevanje geografije kot aplikativne vede ter poglabljanje ekološke smeri v geografiji.

ana vovk korže.jpeg

Ddr. Ana Vovk Korže je v raziskovalnem delu odprla novo smer v spoznavanju pokrajine, in sicer ekosistemski pristop ter s tem povezana področja trajnostnega urejanja prostora; navajamo samo tri ključne: ekoremediacije, samooskrba ter agroekologija. O tem je napisala več razprav, s čemer je obogatila in popularizirala tematiko med slovenskimi geografi. Njena bibliografija obsega blizu 1400 enot, od tega 15 znanstvenih monografij, učbenikov za srednje in osnovne šole, množico strokovnih prispevkov ter poročil o projektnih nalogah. Drugo področje, za katerega nagrajenka zasluži javno priznanje, je aplikativno delo. V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi je pripravila veliko projektov o trajnostnem razvoju podeželja. Naslednje področje, ki ne bi smelo ostati spregledano, je nagrajenkin prispevek k poučevanju geografije ter utrjevanju geografije v osnovnem in srednjem izobraževanju.  Postavila je tako imenovano izkustveno učenje na življenjskih in praktičnih primerih, učenje na prostem ter učenje z veliko stopnjo samostojnega dela. Uredila je učna poligona v Modražah in Dolah, kjer že vrsto let pripravlja in vodi izobraževanje učencev in dijakov o sonaravnih oblikah urejanja okolja. Poleg tega učni poligon služi kot sredstvo za medgeneracijsko povezovanje, saj ga množično obiskujejo udeleženci različnih tečajev o ekološkem vrtnarjenju. 


Uroš Horvat je prejel srebrno plaketo ZGS za dolgoletno delovanje v Geografskem društvu Maribor.

Nagrajenec je predsednik Mariborskega geografskega društva od leta 2001. Je spiritus agens stanovske organizacije v Mariboru. Z rednimi mesečnimi predavanji je mariborsko geografsko društvo navzoče v zavesti študentov in številnih učiteljev geografije. Ob tem je dr. Uroš Horvat že vrsto let sodelavec gibanja Znanost mladini ter Mladi za napredek Maribora, kar posredno tudi krepi položaj geografije v strokovnih krogih in v javnosti. Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava