12. IRDO POSLOVNO-ZNANSTVENA KONFERENCA
Datum objave: 12. 09. 2017

Tematika tokratne že 12. IRDO mednarodne konference bo Družbena odgovornost in izzivi časa 2017: Dodana vrednost kot informacija z vidika družbene odgovornosti. 


irdo.png


​Sodobni čas je poln družbenih protislovij in negativnih pojavov; številni avtorji (npr. Schwab, 2016; Piketty, 2013) izpostavlja, da so nujni bolj ustrezni in hitri odzivi na hiter razvoj znanosti in tehnike/tehnologije. Zaradi njega so pred ljudmi novi izzivi, ki so pomembni za nadaljnji človeški trajnostni/sonaravni razvoj in obstoj.

Rdeča nit konference IRDO 2017 je širša opredelitev dodane vrednosti: to je vrednost, ki ne bi zmanjšala dane lastnine in prijetnega življenja, celo pri popolni porabi. Vključuje tudi prvine, ki niso računovodsko izražene. Povečevanje tako opredeljene dodane vrednosti omogoča nadaljnji razvoj, rast človeškega življenjskega standarda in zmanjševanje tveganj kriz.

Namen konference je ukvarjati se z vzroki za temeljne težave, ki jih povzroča nagli razvoj, z vidika družbene odgovornosti ter ponuditi usmeritve za nadaljnji razvoj družbeno odgovornega ravnanja in spremembo družbeno-ekonomskega sistema v smeri k gospodarski demokraciji.

Konferenca bo v četrtek, 28. septembra 2017 v prostorih rekotorata Univerze v Mariboru. 

Konferenco organizira Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, letos v sodelovanju z Univerzo v Mariboru (znanstveni partner) in  Visoko šolo za računovodstvo in finance v Ljubljani (strokovni partner). 

Več informacij o programu in kotizaciji tukaj​


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava