22. zborovanje slovenskih geografov
Datum objave: 30. 08. 2017
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije in Društvom učiteljev geografije Slovenije, pripravlja 22. zborovanje slovenskih geografov, ki bo 22. in 23. septembra 2017, v Mariboru. Zborovanja slovenskih geografov potekajo praviloma vsaka tri leta. Letos bodo v Mariboru gostili zborovanje prvič po letu 1978. Tokratno zborovanje bo v regionalnem pogledu posvečeno območju med Pohorjem in Slovenskimi goricami, ki obsega regije Kozjak, Pohorje, Dravsko dolino, Slovenske gorice, Dravsko polje, Ptujsko polje, Dravinjske gorice in Haloze, oziroma območje Podravske statistične  regije. 

Stanovska zborovanja so priložnost za pregled stanja in dosežkov v stroki, pa tudi za vzpostavljanje in obnavljanje socialnih vezi med člani. Od tod podnaslov letošnjega zborovanja festival geografije, saj želijo predstaviti novosti in zanimivosti iz čim več področij geografije ter jih vključiti v dvodnevno dogajanje. Na ogled bodo razstave rezultatov raziskovalnih in študijskih nalog  raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev, filmi z geografsko vsebino, referati na temo šolske, znanstvene in aplikativne geografije, klepetalnice, ekskurzije, občni zbor ZGS in družabno srečanje. 

V vsebinskem pogledu bodo v ospredju štirje tematski sklopi:
1. Med naravnim, ruralnim in urbanim. Ta je namenjen prikazom ekonomskih, socialnih, kulturnih  in regionalnih razmer na obravnavanem območju. 
2. Živeti Maribor, je namenjen urbano geografskim temam.
3. Sonce vzhaja na vzhodu. V tem sklopu bodo predstavljeni prispevki z okoljsko in fizično geografsko vsebino.
4. Geografija »na enem hektarju«. Sklop je namenjen didaktičnim temam, še posebej učnim pristopom in vsebinam poučevanja geografije na omejenem prostoru. 

Na zborovanju bo govora še o aktualnih razmerah na področju geografije, tako v šolski kot raziskovalni sferi. Pred zborovanjem bo izšla znanstvena monografija o obravnavanem območju, v kateri bodo predstavljeni raziskovalni rezultati sodelujočih.

Zborovanje je namenjeno vsem geografom, tako iz pedagoškega kot raziskovalnega področja, ter vsem, ki se tako ali drugače ukvarjajo s prostorskimi problemi in procesi na širšem območju Podravske statistične regije. Prijazno vabljeni, da se udeležite aktivnosti ob 22. zborovanju slovenskih geografov v Mariboru. Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava