Kako zadržati najbolj perspektivne mlade in jim ponuditi delovna mesta, ki jim bodo predstavljala izziv?
Datum objave: 10. 09. 2017

Interreg logo - Kopija.jpglogotip-UM.png


 

 
Univerza v Mariboru bo v okviru projekta »EDU – LAB: Priložnosti za mlade​«, katerega cilj je izboljšati možnosti zaposlitev za mlade v podonavski regiji, 14. in 15. septembra 2017 gostila dvodnevni dogodek, katerega glavni poudarek bo kako v regiji zadržati najbolj perspektivne mlade in jim po dokončanem študiju ponuditi ustrezna delovna mesta, ki bodo zanje dovolj velik izziv. Dogodka se bodo udeležili predstavniki vseh partnerjev projekta EDU-LAB ter predstavniki delodajalcev in ministrstev 10 držav podonavske regije. 

 
 
​Cilj projekta EDU-LAB
​Cilj projekta EDU-LAB je izboljšati možnosti zaposlitev za mlade v podonavski regiji. Osnova za izgradnjo novega načina razmišljanja je razvoj možnosti (kapacitet). EDU-LAB zato povezuje partnerje s področja visokega šolstva, delodajalce ter predstavnike pristojnih ministrstev. Pri razvoju novega sistema povezovanja vseh treh deležnikov se vključujejo tudi drugi predstavniki civilne družbe.
 

Več kot 20 partnerjev iz 10 držav bo sodelovalo dve leti in pol in pripravilo model trajnostne povezave med izobraževanjem in zaposlovanjem. Predlagan bo nov sistem vodenja oz. sodelovanja, ki bo sledil zavezam, ki so jih partnerji podpisali z »Danubian Charter for young talents«.


  
Cilji:
  • Glavni cilj:
    • Izboljšati institucionalne kapacitete za povečanje relevantnosti visokega šolstva za trg dela s ciljem zadržati več mladih, da bi študirali in se zaposlili v podonavski regiji.
  • Specifični cilji:
    • Povečati sodelovanje: gospodarstvo, visoko šolstvo, pristojna ministrstva.
    • Spodbujati spremembe visokošolske zakonodaje.
    • Spodbujati razvoj strokovno naravnanih študijskih programov.


  

Vloga Univerze v Mariboru

 

Univerza v Mariboru sodeluje v vseh delovnih sklopih projekta (7 sklopov) in vodi četrti, ključni, sklop projekta na temo razvoja novega modela vodenja. V okviru tega delovnega sklopa bosta na Univerzi v Mariboru organizirani dve dvodnevna dogodka(14. in 15. 9. 2017 ter 25. in 26. 1. 2018), ki se jih bodo udeležili predstavniki vseh partnerjev ter predstavniki delodajalcev ter ministrstev iz 10 držav podonavske regije. Cilj delavnic je določiti pot iz obstoječega stanja (ki je v različnih državah in regijah zelo različno) do željenega cilja, to je povezanosti visokega šolstva in gospodarstva. Pri tem bo poseben poudarek na tem, kako v regiji zadržati najbolj perspektivne mlade in jim po dokončanem študiju ponuditi ustrezna delovna mesta, ki bodo zanje dovolj velik izziv.


 


V okviru projekta Univerza v Mariboru v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom  pripravlja tudi gradivo na temo spodbujanja nadaljnjega razvoja visokošolske zakonodaje, v katerem se posveča pogojem za vpis, ki so lahko bistvenega pomena za vstop sposobnih dijakov v študij in kasnejše zaposlitve odličnih študentov. V tem delu se torej posvečamo specifični problematiki v Sloveniji. Na osnovi mednarodnih raziskav pokažemo, da je pri vpisu v visoko šolstvo potrebno spodbujati kakovost in promovirati visoke standarde v predhodnem osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju; na prvem mestu mora biti kakovost ‑ pred številčnostjo (»Admission to HE should reward quality and promote high standards in pre-tertiary education: Quality first, quantity second«). 

  

Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava