90 let prvega doktorja znanosti Univerze v Mariboru
Datum objave: 28. 07. 2017

​Na današnji dan pred 90. leti se je v Sevnici rodil prvi doktor znanosti Univerze v Mariboru, gospodarstvenik in diplomat dr. Miran Mejak.


Bil je član številnih zveznih ter republiških odborov in organov – od gospodarske zbornice do zvezne vlade. Bil je tudi veleposlanik SFRJ v Nigeriji ter po letu 1991 pogajalec o sukcesiji nekdanje Jugoslavije. Dr. Miran Mejak je 21. januarja 1977 na tedanji Visoki ekonomsko – komercialni šoli z zagovorom doktorske disertacije postal tudi prvi doktor znanosti Univerze v Mariboru, leta 2000 pa je bil razglašen za častnega senatorja.​


19770121-prvi doktor znanosti dr. Miran Mejak.jpg


Dr. Miran Mejak je tako prvi doktorat znanosti na Univerzi v Mariboru zagovarjal leta 1976 na Visoki ekonomsko-komercialni šoli z naslovom »Model mednarodnega trženja v odnosih z deželami v razvoju«. Promotorji so bili: rektor prof. dr. Vladimir Bračič (sredina), dekan VEKŠ-a prof. dr. Danilo Požar (na levi strani rektorja) in mentor prof. dr. Danilo Vezjak (na desni strani rektorja).


19770121-od leve proti desne mentor prof. dr. Danilo Vezjak, rektor prof. dr. Vladimir Bračič in dekan VEKŠ Danilo Požar.jpg

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava