Prihodnost letalskega transporta bo zelena
Datum objave: 22. 05. 2017

mahepa.pngeu.jpg                                    um.png


Prihodnost letalskega transporta bo zelena – MAHEPA odpira vrata za okolje prijaznejšim hibridno-električnim letalom


V projektu MAHEPA, katerega uvodni sestanek je potekal 15. in 16. maja 2017 na podjetju Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, želijo izboljšati učinkovitost pogonskih sistemov v letalih. Pričakovane inovacije bodo zmanjšale vplive na klimatske spremembe, onesnaževanje in hrup ter ostale škodljive vplive zračnega prometa, z uvajanjem novih pogonskih sistemov. 


MAHEPA - Modular Approach to Hybrid-Electric Propulsion Architecture – je raziskovalni projekt, ki je usmerjen k reševanju trenutnih omejitev električnih letal z uvajanjem novih, serijskih hibridnih-električnih pogonskih sklopov. Z modularnim pristopom bodo razvili okolju prijaznejše komponente za pogon dveh štiri-sedežnih potniških hibridnih-električnih letal, ki bosta prvič poleteli leta 2020. Prvo letalo bo opremljeno s hibridnim pogonskim sklopom, kjer energijo proizvaja motor z notranjim zgorevanjem. V drugo letalo bo  vgrajena inovativna tehnologija pogona na vodikove gorivne celice, kar bo dokazalo možnost  razvoja letal za dolge polete brez emisij. 


Projekt vodi slovenski proizvajalec letal Pipistrel, sodelujemo pa še: Univerza v Mariboru, Compact Dynamics, DLR, Univerza v Ulm, H2Fly, Politecnico di Milano in TU Delft. Cilji projekta sledijo evropskim okoljskim zahtevam v prometu, ki narekujejo 70 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Ključni rezultat projekta MAHEPA bo nov, modularni hibridno-električni pogonski sklop za letala, ki bo deloval na alternativna goriva ali vodik in imel potencial za uporabo na večjih letalih.


DSC00027.jpg

Tovrstni pogonski sklopi predstavljajo ključno tehnologijo za razvoj hibridnih letal, ki bodo omogočala ekonomične in okolju prijazne letalske prevoze. V projektu MAHEPA bomo razvili tako nove pogonske tehnologije, kot tudi preučevali vplive novih predpisov, zahtev letališke infrastrukture, postopkov zračnega prometa, varnosti obratovanja in obratovalnih stroškov ter modelov emisij. Rezultati bodo koristni predvsem upravnim organom, odgovornim za sprejem predpisov, letalski industriji in vlagateljem.


Prva javna predstavitev projekta MAHEPA bo na Paris Air Show med 19. in 25 junijem 2017.


“Navdušeni smo, da lahko nadaljujemo z raziskavami na področju hibridnih-električnih pogonskih sklopov in več kot zadovoljni, da je Evropska komisija prepoznala naš trud in nas pri tem tudi finančno podpira. Menimo, da je nadaljnji razvoj alternativnih pogonskih sistemov nujno potreben in bo postopno prispeval k povečanju evropske konkurenčnosti na področju letalstva. Projekt MAHEPA je odličen primer uspešnega sodelovanja raziskovalnih inštitucij in gospodarstva. Kot Univerza, se veselimo izziva snovanja strategij za integracijo hibridnih letal v transportni sistem. Prepričani smo, da bomo skozi projekt bolje opredelili številne družbene, okoljske in ekonomske prednosti hibridne tehnologije, ki bo v prihodnje neposredno prispevala k okolju prijaznejšim rešitvam tako na evropski kot svetovni ravni!«  prof. dr. Stane Božičnik s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru.


Projekt MAHEPA je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 723368. 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava