Internisti in družinski zdravniki o številnih boleznih sodobnega časa
Datum objave: 19. 05. 2017

logo-um-mf.png        ukc.jpg


​V avditoriju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je potekalo tradicionalno, že 28. srečanje internistov in družinskih zdravnikov s skupnim naslovom Iz prakse za prakso. Organizatorji – Univerzitetni klinični center Maribor s Kliniko za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru s Katedro za interno medicino, Zdravniško društvo Maribor in Združenje internistov Slovenskega zdravniškega društva  -  so pripravili program, ki prinaša vrsto novosti tako v prepoznavanju in diagnosticiranju kot zdravljenju številnih bolezni sodobnega časa. »Tokrat smo se naslonili na svoje interniste, združili mladostno radovednost in zagnanost ter izkušnje, pogledali smo tudi po Evropi in svetu ter zbrali več kot trideset nadvse aktualnih prispevkov. Ugotovimo lahko, da smo povsem primerljivi s tujino, tako da lahko našim bolnikom zagotovimo dostojno in vrhunsko zdravstveno oskrbo. Želeli  pa bi si seveda, da bi zdravstvena politika v najširšem pomenu te besede sledila ne le možnostim, ki jih lahko ponudimo zdravniki, temveč predvsem in zlasti naraščajočim potrebam naših bolnikov,« je poudaril predstojnik Klinike za interno medicino UKC Maribor, profesor interne medicine in nosilec sklopa predmetov na mariborski medicinski fakulteti ter mednarodno uveljavljen strokovnjak prof. dr. Radovan Hojs.


Tokratno srečanje začenjajo kot že nekaj zadnjih let s prikazom nagrajene študentske raziskovalne naloge, ki sta jo pod mentorstvom izr. prof. dr. Roberta Ekarta in somentorstvom prof. dr. Radovana Hojsa izvedli Tanja Hartman in Anja Šegula, proučevali pa sta bolnike s kronično ledvično boleznijo in decembra 2016 prejeli zlato dekanovo nagrado. Mariborski kardiologi so posebno pozornost posvetili kardiološkim boleznim, zlasti sodobni obravnavi dislipidemij, saj gre za pogosto neprepoznano bolezensko stanje, zdravljenje pa je pomembno zlasti zaradi upočasnitve ateroskleroze in njenih zapletov. Tudi v teh primerih gre za zelo pogosto  dedno pogojenost bolezni, zdravniki pa imajo na voljo tudi biološka zdravila. S sodobnimi  neinvazivnimi preiskovalnimi metodami odkrivajo čedalje več srčnožilnih bolezni, pri tem pa imajo posebno mesto ultrazvočne preiskave srca, zlasti so pomembni dostopnost, zanesljivost, varnost, pa tudi cena pri ugotavljanju kroničnega srčnega popuščanja. Pri srčnožilnih boleznih  zdravniki ugotavljajo preplet različnih bolezenskih stanj, ki jih poleg kardiologov obravnavajo še drugi specialisti v okviru internističnih strok.


Novost predstavljajo na Oddelku za nuklearno medicino, kjer so lani začeli izvajajti slikovno diagnostiko s pozitivno emisijsko tomografijo (PET) in računalniško tomografijo (CT), združeni v eni napravi omogočata neinvaziven prikaz in ovrednotenje biokemičnih in funkcijskih procesov v telesu ter njihovo natančno umestitev. Naj spomnimo, da so prvo PET-diagnostiko z gama kamero  v Sloveniji že leta 2002 uvedli na mariborskem oddelku za nuklearno medicino, tokrat prikazujejo klinično uporabo nove diagnostične metode. O pogosto spregledani sistemski vezivno-tkivni bolezni antifosfolipidnem sindromu obširno poročajo revmatologi in pri tem izpostavljajo, da je treba posebno pozornost posvetiti nosečnicam in bolnikom s trombozo. O genetski obremenjenosti poročajo tudi hematologi pri obravnavi Von Willebrandove bolezni.


Dragocene informacije prinašajo endokrinologi, zlasti z novimi priporočili za klinično obravnavo bolnikov s tumorji nadledvične žleze. Smernice so oblikovali po priporočilih Evropskega endokrinološkega združenja in Evropske mreže za proučevanje nadledvičnih tumorjev. Predstavili so še niz drugih endokrinoloških tem, pri čemer posvečajo posebno skrb starajočemu se prebivalstvu s številnimi spremljajočimi boleznimi in stanji. Pri tem endokrinologi poudarjajo, da sta kljub napredku tehnike in slikovnih preiskav anamneza in telesni pregled nujni v dobri klinični medicini, saj lahko slepo zanašanje na izvide in preiskave pripelje do zmotnih odločitev, zato to še posebej polagajo na srce mlajšim kolegom.


Razpoznava genoma raka na pljučih je omogočila odkritje tarčnih zdravil, saj ta bolezen predstavlja drugo najpogostejšo obliko raka in je tudi med najpogostejšimi vzroki zbolevanja in smrti pri nas in po svetu. Zaradi novih zdravil, zlasti imunoterapije, počasi postaja pljučni rak obvladljiva kronična bolezen, saj se je tudi preživetje bolnikov v zadnjih petih letih več kot podvojilo. Na simpoziju so spregovorili tudi o prsni bolečini, ki predstavlja drugi najpogostejši simptom, zaradi katerega bolniki obiščejo urgenco, bolečina pa se lahko pojavi zaradi številnih vzrokov, ne  le zaradi bolezni srca ali aorte. Manj obremenjujoče zdravljenje dihalne stiske predstavlja tudi  neinvazivna dihalna podpora preko visokopretočnih nosnih kanil, o čemer poročajo intenzivisti. Nefrologi pa predstavljajo sodoben pogled na diagnostiko in zdravljenje renovaskularne arterijske hipertenzije. Med najpogostejše vzroke kronične ledvične odpovedi pri nas in v svetu sta sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija. Skrbno zbrani podatki večletnega spremljanja teh bolnikov v Sloveniji, Evropi in Ameriki kažejo naraščanje števila bolnikov in njihovo višjo starost, pri čemer je zelo pomembno zgodnje odkrivanje, skrbno spremljanje in dobro zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo in arterijsko hipertenzijo že na primarni ravni zdravstvenega varstva.


O pravem revolucionarnem preobratu poročajo gastroenterologi pri obravnavi in zdravljenju  z biološkimi zdravili kronične vnetne črevesne bolezni , zahtevajo pa individualen pristop. Še za eno novost so poskrbeli gastroenterologi z vodilnim strokovnjakom na področju telemedicine pri nas, in sicer so preko spletnega portala spremljali bolnike z dokazano kronično vnetno črevesno boleznijo. Ugotovili so, da bi lahko pomembno izboljšali njihovo obravnavo, saj bi lahko predklinično poslabšanje bolezni odkrili prej in pravočasno ukrepali. Za stalno uporabo so seveda potrebne bistvene in sistemske spremembe, zaenkrat pa je ekipa opravila prostovoljno in pionirsko delo. Zagotovo bo to s številnimi možnostmi pametnih telefonov slej  ko prej realnost. Škoda le, če ne bo po začetnem uspehu zaživela v smislu dobre klinične prakse v domačem okolju.


»Dvodnevno srečanje Iz prakse za prakso, ki bo čez dve leti praznovalo že tridesetletni  jubilej je z angažiranjem domačih strokovnjakov, ki predavajo tudi na naši fakulteti, pokazalo, da imamo tako v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor kot na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru odlične pogoje za strokovni in znanstveni razvoj. Zlasti me veseli, da je med avtorji in poročevalci tudi veliko naših diplomantov,« je povedal dekan MF UM prof. dr. Ivan Krajnc in izpostavil: »Recenziran zbornik prispevkov bo koristno gradivo tudi za naše študente, ne le za zdravnike interniste in družinske medicine, zato ga toplo priporočam v branje za naše dobro in še boljše delo, pa tudi za večjo varnost in zadovoljstvo naših bolnikov.« Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava