Zbornik ob 75-letnici prof. dr. Gernota Kocherja
Datum objave: 13. 03. 2017

Ob visokem jubileju prof. dr. Grernota Kocherja, častnega doktorja Univerze v Mariboru in dolgoletnega sodelavca Pravne fakultete UM, so na Pravni fakulteti izdali zbornik prispevkov na temo pravne zgodovine. Knjigo sta uredila izr. prof. dr. Borut Holcman in prof. dr. Markus Steppan z Univerze v Gradcu. Izdajo zbornika in jubilej so na Pravni fakulteti UM počastili s slovesno akademijo, ki so se je udeležili tako rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar, dekanica prof. dr. Vesna Rijavec kot sodelavci z univerz na Dunaju, Pecs-u in Ljubljane.


g__kocher_zbornik.jpg


Prof. dr. Gernot Kocher, nekdanji dolgoletni dekan Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu, nekdanji dekan humanistične fakultete graške univerze in podpredsednik komisije za pravno zgodovino Avstrijske akademije znanosti, ima izredne zasluge za povezovanje slovenske in avstrijske znanosti ter avstrijskih in slovenskih univerz na področju humanističnih in pravnih znanosti. 


Kot vrhunski poznavalec in raziskovalec pravnozgodovinskih virov in njihovih ikonografskih pravnih elementov prof. dr. Kocher sodeluje z Inštitutom za pravno zgodovino Pravne fakultete Univerze v Mariboru že od njegove ustanovitve kot zunanji član in mecen. Z inštitutom sodeluje pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu, spremlja in podpira njegove raziskave slovenske pravne zgodovine kot dela evropske pravne zgodovine in ima v Mariboru tudi gostujoča predavanja. S pomočjo in izdatno podporo prof. dr. Kocherja je na inštitutu zrasla priročna strokovna knjižnica s temeljnimi pravnozgodovinskimi deli in ikonografsko zbirko. Aktivno je sodeloval pri raziskavah pomembnih temeljnih pravnozgodovinskih virov v Sloveniji in njihovih knjižnih izdaj ter izdatno podprl tudi veliko mednarodno konferenco s področja pravne ikonografije na Univerzi v Mariboru. 


Kot dekan je sistematično negoval povezovanje graških in slovenskih univerzitetnih profesorjev ter podpiral raziskovalna prizadevanja slovenskih strokovnjakov in skupne projekte slovenskih in avstrijskih znanstvenikov, raziskovalcev in pedagogov. Prizadeval si je tudi za enakovreden dostop do strokovne literature in izposoje strokovne literature v knjižnicah na obeh univerzah in bil pobudnik za njuno knjižnično sodelovanje. Leta 2008 je kot neomajen zagovornik institucionalne prisotnosti slovenske znanosti in kulture v Gradcu na Inštitutu za slavistiko zagotovil kotiček za slovenske knjige in tečaj slovenščine. Zelo pa si tudi prizadeva za razvoj študija slovenskega jezika na graški univerzi. Bil je med najbolj vnetimi podporniki slovenistike v Gradcu in prav po njegovi zaslugi je bila v študijskem letu 2010/2011 uvedena redna profesura za slovensko literaturo in kulturologijo. Prof. dr. Gernot Kocher slovenske matere sin in se je v času sodelovanja z našimi univerzami naučil tudi slovenskega jezika.


Prof. dr. Gernota Kocherja, častnega doktorja Univerze v Mariboru, je v minulem letu z Medaljo za zasluge - za zasluge pri krepitvi sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki humanističnih in pravnih znanosti odlikoval predsednik RS Borut Pahor.

 

Vabljeni k brezplačnemu prenosu zbornika na tem naslovu.​

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava