Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18
Datum objave: 9. 03. 2017

Univerza v Mariboru objavlja Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2017/18. 

​ 

Kandidati se v študijskem letu 2017/2018 lahko na Univerzo v Mariboru prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje, ki jih razpisujejo članice – fakultete Univerze v Mariboru. Na spletni strani Univerze v Mariboru najdete podrobnejše podatke o študijskih programih druge stopnje in o študijskih programih tretje stopnje


 
Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na fakultete Univerze v Mariboru, in sicer v dveh rokih za prijavo, pri čemer bodo fakultete v drugem roku za prijavo ponudile le tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku ostala prosta vpisna mesta. Fakultete lahko same odločijo, da drugega prijavnega roka ne bodo razpisale, tudi če po zaključenem prvem prijavnem roku niso bila zapolnjena vsa vpisna mesta. 

 
SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:
 
1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2017.
2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 5. julija 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.
 

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:
 
1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 18. avgusta 2017.
2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 13. septembra 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

 
Več o razpisu je dosegljivo tukaj!


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava