Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa
Datum objave: 16. 02. 2017
Kako bi vi zapisali?

‒ 10.6.2005 ali 10. 6. 2005

‒ bi se naj ali naj bi se

‒ lociran ali umeščen

‒ scanner ali skener

‒ Čim več je idej, katere moramo ovrednotiti … ali ki jih …

‒ V kolikor bo reforma uspela izpeljati vse začrtane cilje … ali Če …

‒ Je za dvopičjem pri nadaljnjem naštevanju na začetku vezaj ali pomišljaj, je na koncu vejica, pika ali podpičje?
Če ste se kdaj pri pisanju dopisa vodstvu fakultete, poročila na ministrstvo, e-sporočila študentom ali pri pripravi ppt-predstavitev zastavljali ta in podobna vprašanja, saj vam ni bilo vseeno, kakšen izdelek daste iz rok, potem je Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa, ki ga pripravljajo na FF UM, kot nalašč za vas.

 
Število ur: 4 ure

Cena: 40 evrov

Izvajalki: izr. prof. Alenka Valh Lopert, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

Izvedba: Filozofoska fakulteta

Datum: 14. 3. 2017 in 18. 3. 2017, torek 9.00–13.00 in sobota 9.00–13.00
 
Tečaj bodo izvedli, če se nanj prijavi najmanj 10 zainteresiranih. Skupina se zapre pri 30 zainteresiranih.

Kontakt: gospa Tanja Grosman na tel. št.: 02/22 93 805, 031/682 579 ali po elektronski pošti: tanja.grosman@um.si

 
Prijavnica*
* Prijavnico si shranite na vaš računalnik (Shrani povezavo kot), da boste lahko elektronsko vnesli podatke. Izpolnjeno prijavnico nato pošljite po elektronski pošti na naslov tanja.grosman@um.si

Po prejetju vaše prijavnice, vam bodo po navadni ali elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti. Kopijo potrdila o plačilu pošljite po e-pošti ali po navadni pošti​ najkasneje do 5. 3. 2017. Kopijo potrdila o plačilu prinestite tudi s seboj ob prihodu na seminar, ker bomo tako lažje razjasnili morebitne nejasnosti.

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava