Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2016 je asistent Branko Bakan
Datum objave: 16. 01. 2017

​Asistent Branko Bakan iz Fakultete za naravoslovje in matematiko UM je izbran za prejemnika priznanja za komuniciranje znanosti kot "Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju˝ za leto 2016.


Branko Bakan.jpg

Asistent Branko Bakan​ že vrsto let sodeluje in pomaga pri neformalni promociji FNM UM, tako na področju študija, kot tudi znanstveno-raziskovalnega dela. Aktivno sodeluje pri različnih nacionalnih projektih (Wetman, Life to Grasslands, Gorički travniki, kartiranje habitatnih tipov v Sloveniji), ki imajo naravovarstvene vsebine in v katerih se je vidno odrazil segment komuniciranja z javnostjo ter drugimi javnimi ustanovami (npr. ZRSVN, JZ Krajinski park Goričko, Notranjski regijski park...). Aktivno se vključuje v promocijo študija​ na FNM UM preko neposredne udeležbe na informativnih dnevih in strokovnih delavnicah namenjenim dijakom, bodočim študentom (npr. Noč raziskovalcev, Znanstveni dan FNM UM in različne delavnice na FNM namenjene zbliževanju dijakov z znanostjo). Kljub veliki angažiranosti in sodelovanju z mnogimi zunanjimi partnerji, mu je uspelo izdati tudi nekaj znanstvenih in strokovnih publikacij, ki so namenjene širši strokovni in tudi laični javnosti.

 

Iskrene čestitke in obilo uspeha še naprej!

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava