Posvet: Digitalna varnost
Datum objave: 6. 01. 2017
društvo informatika.jpg

6. julija 2016 so poslanci Evropskega parlamenta potrdili Direktivo o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji za izboljšanje delovanja notranjega trga. V ta namen direktiva določa obveznosti vseh držav članic, da sprejmejo nacionalne strategije za varnost omrežij in informacijskih sistemov, vzpostavlja skupino za sodelovanje, da bi podprli in zagotovili lažje strateško sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami ter okrepili zaupanje med njimi, vzpostavlja mrežo skupin za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti (v nadaljnjem besedilu: mreža skupin CSIRT), da bi prispevali h krepitvi zaupanja med državami članicami ter spodbudili hitro in učinkovito operativno sodelovanje, določa varnostne zahteve in zahteve glede priglasitve za izvajalce bistvenih storitev in za ponudnike digitalnih storitev, določa obveznosti držav članic glede določitve pristojnih nacionalnih organov, enotnih kontaktnih točk in skupin CSIRT, katerih naloge so povezane z varnostjo omrežij in informacijskih sistemov.


Slovensko društvo INFORMATIKA želi s posvetom opozoriti na problematiko, ki jo obravnava direktiva in jo osvetliti z različnih zornih kotov ter opozoriti tudi na njen širši kontekst v družbi na različnih področjih in v različnih okoljih delovanja. Govorci bodo spoznanja in izkušnje predstavili glede na svojo strokovno delovanje in izvedene raziskave. Povzetek vsebinskih orisov njihovi predstavitev sledi v nadaljevanju.

Posvet, ki ga skupaj pripravljata Slovensko društvo INFORMATIKA​ in FERI UM, bo potekal 10. 1. 2017, od 13.00 do 17.15. na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor, predavalnica G2-P05. 

​Vse podrobnejše informacije najdete v priloženem dokumentu. 


Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava