Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi »follow up« notranje institucionalne evalvacije FVV
Datum objave: 23. 12. 2016

logotip-UM.png


Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih evalvacij na UM objavlja

 

Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi »follow up« notranje institucionalne evalvacije Fakultete za varnostne vede UM.

 

»Follow up« notranja institucionalna evalvacija Fakultete za varnostne vede bo potekala predvidoma v aprilu ali maju 2017, in sicer v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

 

Na razpis se lahko prijavijo visokošolski učitelji in sodelavci UM, drugi strokovnjaki z UM, ki se ukvarjajo s kakovostjo, ter študenti UM, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, določene z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih evalvacij na UM.

 

Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »vloga za člane evalvacijske komisije FVV« na naslov:

 

Univerza v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Slomškov trg 15

2000 Maribor

 

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si najkasneje do 10. januarja 2017.

 

Nepravilnih ali nepravočasnih vlog Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ne bo obravnavala.

 

Maribor, 23. decembra 2016

                                                                                              

                                         P r e d s e d n i k​

                                                                        Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze

                                                                                         Prof. dr. Franci Čuš

 

 

 

  • Merila za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih evalvacij na UM

(http://www.um.si/kakovost/evalvacije/Documents/Merila-evalvatorji-KOKU23nov09.pdf)

 

  • Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov NAKVIS

(Uradni list Republike Slovenije št. 40, 3. junija 2014)

 

  • Pravilnik o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru

(https://www.um.si/kakovost/evalvacije/Strani/default.aspx)

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava