Okrogla miza: Zakaj je slovenščina na univerzi ogrožena?
Datum objave: 20. 10. 2016

logotip-UM.png 

in

Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor

 

vabita k aktualni okrogli mizi

Zakaj je slovenščina na univerzi ogrožena?

 

v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 16. uri,

v Veliki dvorani Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15.

 

Gostje bodo

prof. dr. Marko Jesenšek,

prof. dr. Silvija Borovnik in prof. dr. Igor Tičar.

 

Iz vsebine:

  • Ali je Slovenija preveč zaprta, kar zadeva študente in raziskovalce iz tujine?
  • Slovenščina ni ogrožena in ne bo izumrla vsaj še nekaj generacij.
  • Ali je res, da je nespoštovanje slovenskega jezika kot temeljne nacionalne, družbene in tudi osebne vrednote jezikovno odpadništvo?
  • Velika večina slovenistov, jezikoslovcev in strokovnjakov z drugih področij se zaveda, da predlagani 1. člen Novele ne sledi slovenski jezikovni politiki in je v nasprotju z Ustavo RS in veljavno zakonodajo.
  • Ali je predlog sprememb glede rabe učnega jezika na slovenskih univerzah nepremišljen, sledi škodljivim globalizacijskim pritiskom in pod krinko »internacionalizacije« visokega šolstva meša znanje tujih jezikov s pravico do slovenskega učnega jezika?

 

Prof. dr. Marko Jesenšek je redni profesor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti UM in prorektor za dislocirane članice UM. Njegovi raziskovalni področji sta zgodovina slovenskega jezika in jezikovna politika ter jezikovno načrtovanje. Je avtor najnovejše monografije Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi.

 

Prof. dr. Silvija Borovnik je redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti UM. Raziskovalno se ukvarja zlasti s sodobnejšo slovensko prozo in dramatiko, s posebno pozornostjo se posveča problemom literarnega prevajanja in literarnim delom avtorjev in avtoric, ki izražajo večkulturne in medkulturne stike.

 

Prof. dr. Igor Tičar je rektor UM, obravnava zadeve, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, predvsem pa Zakon o visokem šolstvu, Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti ter podzakonske akte in druge predpise, ki zadevajo visokošolsko dejavnost.

 

Vsebina je namenjena članom društva in simpatizerjem UM, vsem, ki imamo radi slovenski jezik, slovenistom, predavateljem, študentom, mladim raziskovalcem … Vabljeni!

 

 Predsednik Upravnega odbora
 Društva univerzitetnih profesorjev Maribor:
 prof. dr. Franci Čuš

 

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava