Turizem naj bo enakovredna znanstvena disciplina
Datum objave: 13. 10. 2016

​V Radencih so med 11. in 13. oktobrom potekali Dnevi slovenskega turizma 2016, ki so osrednji strokovni dogodek slovenskega turizma. V sklopu dogodka se je odvijalo tudi srečanje vodstev Fakultete za turistične študije - Turistice, Univerze na Primorskem in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

 

Na srečanju sta vodstvi obeh fakultet sprejeli stališče, da naj se (skladno z razvojem znanosti na svetovnem in nacionalnem nivoju) turizem uvrsti med samostojne priznane znanstvene discipline. V okviru šifranta raziskovalnih področij na ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) naj se turizmu dodeli posebna šifra in s tem naj se ga ne umešča več znotraj okvirjev ostalih raziskovalnih področij. V tujini, predvsem v najpomembnejših svetovnih znanstvenih bazah, se turizem že obravnava kot samostojna znanstvena disciplina.

 

Uveljavitev lastne šifre raziskovalnega področja turizma v Republiki Sloveniji bi omogočila poglobljene in kontinuirane temeljne raziskave, ki so pogoj za razvoj destinacij in uspešno gospodarsko ovrednotenje turističnih resursov, ki jih Slovenija nedvomno ima.

 

Dekan Fakultete za turistične študije – Turistice, Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Janez Mekinc in dekan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Boštjan Brumen sta tako podpisala dokument, s katerim bosta fakulteti na ARRS naslovili vlogo, da se turizem uvrsti kot enakovredno znanstveno disciplino v okviru šifranta disciplin. Prizadevanja vodstev obeh fakultet podpirata Slovenska turistična organizacija in Turistično-gostinska zbornica.Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava