S prenovo stavbe na Krekovi ulici do dodatnih površin za izvedbo programov FGPA UM
Datum objave: 5. 10. 2016

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) je slavnostno odprla nove prostore za zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov fakultete. Tako so prenovili klasicistično in eno najbolj impozantnih stavb v Mariboru, nekdanjo avstrijsko-madžarsko banko arhitekta Fritza Friedrigerja. Investicija, ki zajema obnovo objekta na Krekovi ulici 2, se je izvedla za potrebe razvojno raziskovalne dejavnosti FGPA UM in Inštitutov FGPA UM. Na ta način so pridobili 2.342,90 m2 izobraževalno-raziskovalne infrastrukture, kar bo zagotovilo ustrezne delovne prostore in omogočilo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti FGPA UM. V prenovljenem objektu se bo od študijskega leta 2016/17 v celoti izvajal študijski program prve in druge stopnje Arhitekture, ki poteka pod okriljem Oddelka za arhitekturo ter del študijskega programa Oddelka za prometno inženirstvo.


 vv_2016-07_mb_FgpA_krekova-314_small.jpg

 »Na Univerzi v Mariboru ostajamo zvesti kulturni dediščini in jo uspešno prepletamo s študijskimi procesi in prostori. S prenovo stavbe na Krekovi ulici, ki predstavlja eno od pomembnejših arhitektur svojega časa, nadaljujemo s serijo obnov in novogradenj, ki so že dale velik pečat mestu in regiji. Tako bomo zagotovili dodatne površine za izvedbo programov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo«, je povedal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

 

»Pridobitev dodatnih površin za izvedbo programov naše fakultete bo zagotovilo ustrezne delovne prostore in omogočilo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti, prvenstveno Oddelka za arhitekturo, ki ima s tem izpolnjene vse pogoje, da postane vodilni urbanistični in arhitekturni subjekt na področju vzhodne Slovenije, ki bo lahko s svojim kadrom odločilno vplival na trajnostni razvoj celotne regije«, je ob tem povedal dekan Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru prof. dr. Miroslav Premrov.

 

 S prenovo, ki jo je zasnoval doc. Janko Zadravec, univ. dipl. inž. arh. v sodelovanju z univerzitetnim arhitektom izr. prof. Urošom Lobnikom, univ. dipl. inž. arh., so uredili predavalnice, seminarske sobe, kabinete, prostore za znanstveno-raziskovalno delo, risalnice, računalniške učilnice, delavnico in  razstavišče.

 

Koncept prenove je bil izdelan v skladu s potrebami študijskih programov fakultete predvsem programa Arhitekture, ob upoštevanju spomeniško varstvenih izhodišč Zavoda za varstvo kulturne dediščine (območna enota Maribor). Leta 2013 je fakulteta pridobila gradbeno dovoljenje, v drugi polovici leta 2015 je na razpisu pridobila del sredstev za sofinanciranje gradnje. Gradbena dela so se izvajala od septembra 2015 do maja 2016, ko je bilo zaključeno delo na opremi stavbe.

 vv_2016-07_mb_FgpA_krekova-500_Small.jpg

 

Vrednost obnove objekta  znaša 2.277.450 EUR.  Stopnja financiranja na ravni razvojne prioritete znaša 85%. Prispevek skupnosti EU znaša 572.271,00 EUR. Pripadajoča slovenska udeležba je 100.989,00 EUR. Ostanek financiranja v višini 1.604.190 EUR   predstavljajo lastna sredstva Univerze v Mariboru in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

 vv_2016-07_mb_FgpA_krekova-139_small.jpg

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura.


Avtorica fotografij: Virginia Vrec​l

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava