Podjetniki širom po svetu se osredotočajo tudi na socialne vidike poslovanja
Datum objave: 9. 06. 2016

epf.pngepf1.png


Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship

 

Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala socialno podjetništvo v 58 državah med več kot 176 tisoč posamezniki in v katero je vključena tudi Slovenija kaže, da je v povprečju na svetu 3,2 % posameznikov, ki so trenutno vključeni v ustanavljanje socialnih podjetij, medtem ko je posameznikov, vključenih v ustanavljanje v dobiček usmerjenih podjetij, v povprečju 7,6 %.

 

V svetu je bilo v letu 2015 v 58 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM), v povprečju 3,2 % posameznikov takih, ki so vključeni v zgodnje podjetniško aktivnost s socialnim namenom. Socialni podjetniki ustanavljajo svoja podjetja povsod po svetu, vendar je največ socialnega podjetništva najti v ZDA, Avstraliji, zahodnoevropskih državah in Afriki. Tako so pokazali rezultati raziskave, ki je doslej najobsežnejša in najbolj poglobljena raziskava socialne podjetniške aktivnosti v svetu in temelji na anketiranju 167.793 posameznikov v 58 državah po vsem svetu.


Socialno podjetništvo, ki ga GEM opredeljuje široko, kot katerekoli dejavnosti, organizacije ali pobude, ki imajo zlasti socialne, okoljske ali družbene cilje, dosega pomemben delež v celotni podjetniški aktivnosti. Vendar pa med posameznimi državami obstajajo velike razlike. Tako je npr. v Peruju kar 10,1 % zgodnje podjetniške aktivnosti s socialnim namenom (celotne zgodnje podjetniške aktivnosti je 22,2 %), v Vietnamu pa le 0,3 % (celotne zgodnje podjetniške aktivnosti je 13,7 %). V Sloveniji je v zgodnje podjetniško aktivnost s socialnim namenom vključenih 1,7 % posameznikov in zaostajamo za vsemi vključenimi sosednjimi državami, kjer jih je na Hrvaškem 6,1 %, na Madžarskem 9,7 % in v Italiji 2,3 %.


»Relativno nizka stopnja vključenosti v socialno podjetništvo v Sloveniji kaže na to, da je zanimanje zanj majhno, predvsem zaradi slabšega razumevanja koncepta socialnega podjetništva, pa tudi zaradi drugih razlogov, kot sta precejšen zakonodajni okvir in pomanjkljivo financiranje,« pravi doc. dr. Barbara Bradač Hojnik, članica raziskovalnega tima GEM Slovenija iz Ekonomsko-poslovne fakultete UM.


V svetu je med socialnimi podjetniki 55 % moških in 45 % žensk, razlika med spoloma pa je manjša kot pri celotni podjetniški aktivnosti. Za vse proučevane regije, razen Latinsko Ameriko in Karibe velja, da med mladimi v starostni skupini od 18 do 34 let najdemo več socialnih podjetnikov kot tistih, ki so usmerjeni v dobiček. Zanimiva je tudi ugotovitev, da več kot tretjina socialnih podjetij temelji na državnem financiranju, pomemben vir financiranja pa predstavljajo tudi družine in banke.


»Socialni in okoljski problemi so prisotni povsod, zato politiki, podjetniki in drugi člani družbe vedno pogosteje spodbujajo k prizadevanjem, ki se osredotočajo na socialne in okoljske cilje. Socialni podjetniki pa se odzivajo nanje, kar kažejo relativno visoke stopnje socialnega podjetništva v svetu,« pravi prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja raziskovalnega tima GEM Slovenija z Ekonomsko-poslovne fakultete UM.

 

Metodologija:

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je obsežna svetovna raziskava, v okviru katere se že vse od leta 1999 proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij. Slovenija se je raziskavi pridružila leta 2002, z njo pa smo dobili odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospeševali. Posebno poročilo GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship temelji na podatkih 58-ih držav iz leta 2015.

 

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij:

Nosilec slovenskega dela raziskave GEM je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci iz ostalih nacionalnih timov tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave, raziskovalni tim pa sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. Raziskavo GEM podpirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Informacija o izvedbi in dostopnosti raziskave:

Raziskavo o socialnem podjetništvu so opravili raziskovalci Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) Niels Bosma (Utrecht University), Thomas Schøtt (University of Southern Denmark), Siri Terjesen (American University in Norwegian School of Economics) in Penny Kew (GEM South Africa). Celotno poročilo z naslovom GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship je dostopno na http://gemconsortium.org/report/49542. Vsebuje razporeditve podatkov po državah, vključno s Slovenijo. Navedeni rezultati pa so vključeni tudi v raziskavi GEM Slovenija 2015, ki jo podpira agencija SPIRIT in je dostopna na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (www.epfip.uni-mb.si in www.gemslovenia.org) ter na spletni strani globalnega konzorcija (www.gemconsortium.org), kjer tudi najdete rezultate raziskav za ostale države.


 acbs.png


Dodatne informacije:

Doc. dr. Barbara Bradač Hojnik,

Članica tima Global Enterpreneurship Monitor Slovenija

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Telefon: 02 22 90 256

Elektronski naslov: barbara.bradac@um.si

                                    

Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava