Fundacija Leona Štuklja razpisuje štipendije
Datum objave: 3. 11. 2015

leon štukelj.jpg

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

 

Pogoji za pridobitev:

1. dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije,

2. dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

 

Kandidati so dolžni predložiti:

1. pisno prošnjo s kratkim življenjepisom,

2. dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,

3. fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci in

4. dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

 

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do 01.12.2014 obvestila vse prosilce o izboru.

 

Rok za oddajo vlog, začetek: ponedeljek, 02.11.2015, zadnji dan za oddajo, petek, 20.11.2015.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni do 01.12.2015.

 

Vloge pošljite na naslov:

Fundacija Leona Štuklja

Mladinska ulica 9

2000 Maribor

(prof. dr. Borut Holcman)

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava