​Priznanje za raziskovalce Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na EPF
Datum objave: 16. 10. 2015


Raziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Miroslav Rebernik ter doc. dr. Barbara Bradač Hojnik, so v soavtorstvu s prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel s Fakultete za management Univerze na Primorskem, prejeli ugledno nagrado Emerald Literati Network Awards for Exellence za izjemen prispevek v letu 2015. 


epf priznanje.jpg


Prispevek z naslovom »Building a model of researching the sustainable entrepreneurship in the tourism sector« (Izgradnja modela raziskovanja trajnostnega podjetništva v turizmu) je bil objavljen v reviji Kybernetes. Avtorji v prispevku predlagajo konceptualni večdimenzionalni model, ki predstavlja korak v smeri merjenja trajnostnega podjetništva v turizmu in sicer na različnih ravneh analize. S tem oblikujejo podlago oblikovalcem politike s ciljem spodbuditi celovitejše obnašanje ter inovativno in odgovorno trajnostno podjetniško prakso v turizmu. 


Emerald Group Publishing je mednarodna založba ustanovljena leta 1967, ki povezuje raziskovanje in prakso s področja managementa, financ, računovodstva, ekonomije in marketinga. Izjemni prispevki tvorijo hrbtenico nagrad, ki jih podeljuje založba. Vsako leto v sodelovanju z uredniškim odborom posamezne revije pod okriljem založbe, ki ga sestavljajo ugledni akademiki in managerji, izberejo nagrajene prispevke. Prispevek letošnjih nagrajencev mednarodne revije za kibernetiko, sisteme in management – Kybernetes, je bil objavljen v posebni izdaji posvečeni turizmu, pod uredništvom doc. dr. Sonje Sibile Lebe ter prof. ddr. Matjaža Muleja prav tako z Ekonomsko-poslovne fakultete UM.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava