Prvi obisk evalvacijskega tima na UM
Datum objave: 15. 03. 2013

Univerza v Mariboru se je julija 2012 ponovno odločila za EUA evalvacijo. Program Zveze evropskih univerz (EUA) je podpora strateškemu spreminjanju visokošolskih institucij s pomočjo zunanje evalvacije. EUA ponuja univerzi priložnost, da oceni svoje zmožnosti za upravljanje kakovosti ter omogočiti širjenje primerov dobre prakse, vrednotenje ter razvijanje skupnih konceptov strateškega razmišljanja.

 

EUA evalvacija se osredotoči na institucijo kot celoto in pri tem posebej na procese odločanja, univerzitetno strukturo in učinkovitost strateškega upravljanja univerze. Zunanja evalvacija pomaga univerzi, da preveri dolgoročne in srednjeročne cilje, ugotovi zunanje in notranje ovire, ki vplivajo na razvoj, razpravlja o strategijah za krepitev kakovosti ob upoštevanju teh ovir. Večji del evalvacije je usmerjen na vsebine internega zagotavljanja kakovosti, ki so opredeljene v Standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti v Evropskem visokošolskem prostoru (ESG).
 
Univerza je izdelala samoevalvacijsko poročilo, temu sledita dva obiska evalvacijskega tima, ki ga sestavljajo nekdanji rektorji in univerzitetni profesorji iz različnih držav. EUA tim pripravi poročili z oceno stanja in predlogi za izboljšavo, na podlagi katerih univerza gradi možnosti za izboljšavo svojega delovanja.
 
 
EUA evalvacija n.png

 
Univerza v Mariboru je bila prvič ocenjena leta 1998, v juliju 2012 pa se je odločila za ponovno EUA evalvacijo. Skladno s tem je potrebno do februarja 2013 EUA posredovati samoevalvacijsko poročilo, ki je ključnega pomena pri evalvaciji in lahko Univerzi v Mariboru služi kot izhodišče za spremembe.
 
Končno evalvacijsko poročilo bo Univerza v Mariboru s strani EUA prejela oktobra tega leta.
 
Program prvega obiska ekspertov IEP EUA na UM:
 
17. - 19. marca 2013
 
 
popoldne
Prihod v Maribor
 
 
 
17.00 – 19.00
Uvodni sestanek
- ekspertna skupina
 
19.00 – 21.00
Večerja
 
- ekspertna skupina
- rektor, prorektorji
- koordinator obiska
08.30 – 09.00
Odhod na UM
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
9.00 - 10.00
 
Delovni razgovor prof.dr.Danijel Rebolj
 
- ekspertna skupina
-  rektor
10.15 - 11.15
 
Delovni razgovor s samoevalvacijsko skupino UM
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
11.30 - 12.30
 
Delovni razgovor s člani Senata UM
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
12.30 - 14.00
kosilo
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
 
14.30 - 15.15
 
Obisk Filozofske fakultete
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
- dekan
- prodekani, tajnik
14.30 - 15.15
Obisk Fakultete za strojništvo
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska 2
- dekan
- prodekani, tajnik
15.30 – 16.15
Obisk Filozofske fakultete
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
- predstavniki akademske skupnosti
15.30 – 16.15
Obisk Fakultete za strojništvo
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
- predstavniki akademske skupnosti
16.30 – 17.15
Obisk Filozofske fakultete
 
- ekspertna skupina
- študenti (BA, PhD, intl., raziskovalci)
16.30 – 17.15
 
Obisk Fakultete za strojništvo
- ekspertna skupina
- študenti (BA, PhD, intl., raziskovalci)
 
17.30 – 18.30
 
Delovno srečanje s člani KOKU
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
19.00–
Delovno srečanje
- ekspertna skupina sama
 
 
Večerja
- ekspertna skupina sama
 
 
 
 
 
 
08.30 – 09.00
Odhod iz hotela
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
9.00 – 9.45
Obisk Ekonomsko poslovne fakultete
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
- dekan
- prodekani
9.00 – 9.45
Obisk Fakultete za kmetijstvo in  biosistemske vede
- ekspertna skupina
- koordinator obiska 2
- dekan
- prodekani
10.00 – 10.45
Obisk Ekonomsko poslovne fakultete
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
- predstavniki akademske skupnosti
10.00 – 10.45
Obisk Fakultete za kmetijstvo in  biosistemske vede
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
- predstavniki akademske skupnosti
11.00 – 11.45
Obisk Ekonomsko poslovne fakultete
- ekspertna skupina
- študenti (BA, PhD, intl., raziskovalci)
11.00 – 11.45
Obisk Fakultete za kmetijstvo in  biosistemske vede
- ekspertna skupina
- študenti (BA, PhD, intl., raziskovalci)
 
12.00 – 12.30
Delovni sestanek
 
- ekspertna skupina
 
12.30 – 13.00
 
Priprava drugega obiska junij 2013
 
- ekspertna skupina
- koordinator obiska
13.00
Kosilo
- ekspertna skupina
- rektor, prorektorji
- koordinator obiska
 
Popoldne
Odhod ekspertov
 
 
 

Koordinator obiska:

Pika Radmilovič, mobi 041 938 800
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava