Revitalizacija spomenika ''Baroničina hiša''
Datum objave: 27. 03. 2015

S podpisom pogodbe za Gradbeno, obrtniška in sanacijska dela, se je dne 23. marca 2015 pričela sanacija obstoječega objekta Hiša na Prežihovi 8 v Mariboru. Operacija nosi naslov ''Revitalizacija spomenika ˝Baroničina hiša˝- secesijske stavbe Univerze v Mariboru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; raziskovalni center UM FERI na lokaciji Prežihove ulice 8''. Glavni namen investicije je zagotovitev površin za raziskovalne kot tudi študijske dejavnosti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.


um 40.png         mizš.jpg  eu regio sklad.jpg

Naziv operacije: 

Revitalizacija spomenika ˝Baroničina hiša˝- secesijske stavbe Univerze v Mariboru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; raziskovalni center UM FERI na lokaciji Prežihove ulice 8

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko – razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Izobraževalno – raziskovalna infrastruktura.«

  
Kratek opis operacije: 

V okviru projekta ˝Revitalizacija spomenika » Baroničina hiša « - secesijske stavbe UM FERI˝ bo Univerza v Mariboru izvedla sanacijo obstoječega objekta Hiša na Prežihovi 8 za možnost umestitve programov UM FERI s spremljajočimi vsebinami, ki nenazadnje poleg oživitve kulturne dediščine pomenijo tudi pridobitev potrebnih prostorskih pogojev za možnost izvajanja izobraževalne raziskovalne dejavnosti fakultete.

Namen investicije je zagotovitev potrebnih površin predvsem za izvajanje  raziskovalne dejavnosti, delno pa tudi študijske dejavnosti UM FERI v smislu njegovega celostnega ohranjanja  spomeniško zaščitene stavbe.  Z zagotovitvijo ustreznih pogojev za izvajanje raziskovalne dejavnosti v okviru inštitutov in laboratorijev, ki delujejo v okviru UM FERI, bo projekt prispeval k večji prepoznavnosti institucij nacionalnega pomena in povezanosti z gospodarstvom.

Naročnik:Univerza v Mariboru
Višina investicije:2.149.764,78 EUR
Sredstva ESRR in slovenska udeležba1.787.690,27 EUR
Drugi viri (UM)362.074,51 EUR
Sklep o dodelitvi sredstevOdločba štev. ESRR OP RR/2/3/22-MIZŠ


Kontaktna oseba za več informacij: 
Goran Nikolić (goran.nikolic@um.si)

05.jpg

Stena_3 (1).jpg

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava