STALIŠČE UM - NOVELA ZVIS
Datum objave: 6. 09. 2012

Stališče Univerze v Mariboru glede na predlagano novelo Zakona o visokem šolstvu, za katero je ministrstvo med drugim določilo nesprejemljivo kratek rok za javno razpravo:

»Na Univerzi v Mariboru smo neprijetno presenečeni nad postopkom spreminjanja ZVIS. Tudi če bi se spremembe omejile zgolj na tehnične popravke, ki so v delu, ki se nanaša na postopek reakreditacij, res potrebni, pomenita dva dneva za posredovanje pripomb omalovaževanje vseh, ki nas ZVIS zadeva. Glede na dejstvo, da je predlagatelj izkoristil priložnost in med popravke vrinil tudi izrazito vsebinske spremembe pa presega najohlapnejšo definicijo demokratične države. Na Univerzi v Mariboru najostreje protestiramo proti takšnim jurišnim postopkom vsebinskega spreminjanja zakonov! Nasprotujemo pa tudi nestrokovnim in nepremišljenim vsebinskim spremembam, ki se nanašajo na spremembo sestave in imenovanja Sveta NAKVIS.

Temeljno poslanstvo NAKVIS mora biti preverjanje kakovosti visokega šolstva, zagotavljanje skladnosti visokošolskih inštitucij z zakonodajo in drugimi predpisi, spremljanje trendov in razvoja v visokem šolstvu, nudenje informacij o visokem šolstvu in skrb za kakovost dela same agencije.

Leta 2005 sprejeti Evropski standardi in navodila za zagotavljanje kakovosti (ESG) poudarjajo nujnost neodvisnosti agencij za zagotavljanje kakovosti. Predlog sprememb in dopolnitev zakona uvaja nov sistem, kjer Vlada RS imenuje člane Sveta NAKVIS. Rektorska konferenca RS na ta način izgubi pristojnost imenovanja članov in lahko le predlaga strokovnjake na področju visokega šolstva z akademskimi kvalifikacijam. Prav tako lahko študente predstavljajo le predstavniki Študentske organizacije Slovenije in ne predstavniki študentskih organov univerz. Zakonske spremembe ne določajo, kdo bo predlagal in zagotovil vključitev praktikov, ki poznajo nacionalni ali mednarodni visokošolski sektor, imajo izkušnje na profesionalnih področjih, ki so relevantna za visokošolske institucije, imajo znanje s področja zagotavljanja kakovosti in lahko z znanjem in izkušnjami prispevajo k uresničevanju nalog agencije. Prav tako ni govora o tem, da je potrebno pri sestavi Sveta zagotoviti prisotnost članov iz tujine, če želimo zagotoviti kredibilnost v mednarodnem prostoru in zagotoviti uspešno vključitev v Evropsko zvezo agencij za zagotavljanje kakovosti (ENQA) in v evropski register agencij za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva (EQAR).

Res je, da mednarodne primerjave kažejo, da je način imenovanja in sestava organov upravljanja agencij za kakovost različna in odvisna predvsem od vrste pristojnosti, ki jih ima posamezna agencija v posamezni državi, vendar se moramo zavedati, da je avtonomija agencij tudi odraz zrelosti vlad in dosežene stopnje družbene odgovornosti pri zagotavljanju kulture kakovosti visokega šolstva.

Nasprotujemo enostranskim vsebinskim spremembam zakonov brez sodelovanja vseh, ki nas ZVIS zadeva. Od pristojnega ministra pričakujemo, da podaljša postopek obravnave sprememb in jih tudi ustrezno izpelje«.

Prof.dr. Danijel Rebolj
Rektor Univerze v Mariboru

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava