Vrhunska analitska oprema v podporo raziskavam na področju zdravja in varne hrane
Datum objave: 17. 05. 2021


rium-logo (002).png


Univerza v Mariboru in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta v oktobru lanskega leta podpisala pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije ''Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM'', v vrednosti 29 milijonov eurov. Eno izmed prednostnih področjih, v okviru katerih se preko nabave nove vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme, dopolnjuje že obstoječa raziskovalna infrastruktura, je tudi področje Zdravja in varne hrane. Preostale prednostne usmeritve Univerze v Mariboru so še Napredni materiali in tehnologije ter Pametni energetski in krožni sistemi.


Nedavno prispela vrhunska raziskovalna oprema dopolnjuje že obstoječo RI na področju Zdravja in varne hrane. Omogočila bo visoko dodano vrednost študijskim programom na univerzi, saj je znanje analizne kemije in rokovanja z instrumenti izjemnega pomena za nadaljnjo kariero študentov. Z novo opremo bodo možne številne povezave med raziskavami, izobraževanjem in podjetji. Razvoj novih metod in materialov bo izboljšal tudi vpliv in konkurenčnost slovenske znanosti v svetu.

 

PREDSTAVITEV OPREME:

Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) je metoda, s katero lahko ločimo in določimo posamezne spojine v vzorcu. HPLC omogoča določanje vsebnosti spojin v vzorcu, skupaj z UV spektrom pa običajno določamo čistost kromatografskega vrha in identificiramo posamezno substanco. Ta metoda se uporablja v različnih industrijah, izjemnega pomena pa je predvsem pri varovanju zdravja. S to tehniko lahko namreč določimo, koliko je neke snovi prisotne v vzorcu (npr. v hrani, zdravilih ipd.).

 

Omenjena tehnika nam omogoča, da lahko ugotovimo ali določeno zdravilo res vsebuje toliko zdravilne učinkovine, kot to piše na embalaži, ali s časom nastajajo dodatne spojine ali so v hrani prisotne neželene snovi…


Vzorec na sistemu HPLC teče skozi t.i. kromatografsko kolono, v kateri se posamezne komponente vzorca ločijo in prikažejo na računalniškem ekranu v obliki kromatograma. Sistemi HPLC 1260 II Infinity zagotavljajo visoko zmogljivost, zanesljivost in robustnost rezultatov. Ponujajo več funkcij, ki omogočajo enostavno uporabo tako za rutinske kot tudi za raziskovalne analize.


Allframes-19.JPG


Poleg tega, da določujemo posamezne komponente v vzorcih, pa imajo vzorci še druge pomembne lastnosti. Ena od teh je gostota. Gostota nam pove, koliko tehta določen volumen neke snovi, določimo pa jo s pomočjo inštrumenta Excellence D4, ki omogoča hitro in popolnoma avtomatizirano delovanje ter visoko zanesljivost meritve. Prav tako pomembna lastnost snovi je tudi njen pH, ki nam pove, ali je snov kisla (ph<7), nevtralna (pH=7) ali bazična (pH>7). PH snovi lahko zelo natančno določimo z instrumentom SevenExcellence S400 tako, da iz standardnih raztopin, katerim je pH že znan, določimo umeritveno krivuljo, preko katere potem določimo pH naši raztopini/vzorcu. 


Titrator Excellence T7 se lahko uporablja za potenciometrično titracijo (merimo spremembo potenciala), konduktometrično titracijo (merimo električno prevodnost), termometrično titracijo (merimo spremembo temperature) ter volumetrično in kulometrično titracijo po metodi Karl Fisher, kjer merimo vsebnost vode v tekočem ali trdnem vzorcu. Uporaba titratorja Excellence T7 je tako mogoča na različnih področjih, bodisi za določitev koncentracije preiskovane raztopine bodisi za merjenje deleža vode v vzorcih.


Allframes-13.JPG

 

V vsakem laboratoriju so tehtnice izjemnega pomena, saj je nadvse pomembno, kako določeno snov tehtamo in kako natančno jo zatehtamo. Še posebej to velja v farmacevtskih laboratorijih, kjer so natehte vzorcev oz. snovi izjemno nizke, npr. v miligramih. Analitske tehtnice morajo tako omogočiti izjemno natančno tehtanje zelo majhnih količin vzorcev ali standardov. S tehtnico XPR10/M lahko natančno natehtamo že 2 mg snovi, s tehtnico XPR206DR/M pa 10 mg snovi.


Allframes-10.JPG

 

Z aparatom MP55 lahko natančno in samodejno določimo fizikalne lastnosti snovi, kot sta točka tališča in točka tališča zdrsa. Z vsestranskim sistemom preverjamo čistost izdelkov, kakovost materialov in prisotnost primesi v vzorcu. Določevanje točke tališča je pomembna metoda v kontroli kvalitete predvsem v kozmetični in živilski industriji.

 

Različni materiali vsebujejo večje ali manjše količine vlage. Vsebnost vlage se določi z merilnikom vlage HX204, ki s hitrim halogenskim gretjem posuši vzorec do konstantne mase v temperaturnem območju od 40 °C do 230 °C. Z merilnikom vlage lahko določimo vsebnost vlage v najrazličnejših materialih, uporabnost merilnika pa bo na različnih področjih kemije.

 

Sistem za raztapljanje 708-DS je naprava, s katero določamo sproščanje in raztapljanje zdravilnih učinkovin v npr. tabletah, kapsulah in ostalih dozirnih oblikah.


Allframes-39.JPG

​Sistem omogoča, da natančno predvidimo, kako se bo zdravilo obnašalo v našem telesu, ko ga enkrat zaužijemo. Z izbiro medija za raztapljanje, ki simulira pogoje v našem prebavnem traktu, lahko predvidimo, ali se bo zdravilna učinkovin​a v našem telesu raztopila v želodcu ali šele v črevesju, ali se bo raztopila takoj in se takoj tudi absorbirala v kri, ali pa bo za raztapljanje potrebovala dlje časa.


S to metodo lahko zelo natančno določimo tudi, koliko zdravilne učinkovine se v našem telesu ne bo raztopilo, ampak se bo iz telesa po določenem času izločilo. Napredni sistem za raztapljanje omogoča, da analiziramo 6 tablet hkrati, delovanje je popolnoma avtomatizirano. V računalniškem programu določimo parametre za naše teste raztapljanja, nato pa sistem sam dozira tablete istočasno in po določenih časovnih intervalih sam jemlje vzorce, ki jih pošlje naprej na analizo. Analiza preko vgrajenega UV detektorja določi, koliko zdravilne učinkovine je v tistem vzorcu, kar nam omogoča, da z zbranimi podatki določimo hitrost raztapljanja zdravila.

 

NAMEN UPORABE:

Vse zgoraj omenjene aparature imajo širok spekter uporabe in se lahko uporabljajo na različnih področjih in v številnih laboratorijih, npr. za regulacijo hrane ali zdravil, farmacevtski industriji, industriji barv, lakov, prehrambni industriji ipd. Le naprava za simulacijo raztapljanja zdravilnih učinkovin je toliko specifična, da se uporablja pretežno v farmacevtskih ali biomedicinskih aplikacijah.

 ​

''Popolnoma avtomatizirana oprema za raztapljanje farmacevtskih oblik (npr. tablet) prinaša velik napredek laboratoriju ter raziskavam na področju materialov za oralno sproščanje aktivnih učinkovin. Z novo napravo bomo rezultate dobili hitreje, sama ​avtomatizacija procesa pa nam omogoča bistveno boljšo natančnost procesa in ponovljive in verodostojne podatke. Tako bo razvoj novih dozirnih oblik za farmacevtske učinkovine še hitrejši.'',  je o novi pridobitvi dejala asist. dr. Gabrijela Horvat s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

 

PODROČJE UPORABE:

Z moderno opremo bo omogočeno kakovostno in učinkovitejše delo. Sodobna oprema je bolj avtomatizirana, kar občutno skrajša potek priprave vzorcev in samih meritev. Moderni HPLC in UHPLC sistemi Infinity II bodo doprinesli k večjemu razvoju metod tako za zaključna dela študentov kot tudi za raziskovalna dela strokovnjakov. Kromatografski sistem in sistem za raztapljanje so  zasnovani tako, da zagotavljajo zanesljive in ponovljive rezultate, ki ustrezajo merilom različnih farmakopej. Sistemi omogočajo razvoj in analizo novih ali starih zdravil v strogem GMP okolju in ker je oprema izjemnega pomena v mnogih industrijah, verjamemo, da se bodo s temi pridobitvami začela nova sodelovanja z gospodarstvom, predvsem s farmacevtskimi podjetji. 


​​Dobavljena raziskovalna oprema RIUM


 ruim logo obvezni.png

Projekt financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


www.eu-skladi.si


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava