Univerza v Mariboru je prevzela predsedovanje Rektorski konferenci Republike Slovenije
Datum objave: 31. 01. 2020

​Rektorska konferenca Republike Slovenije je na današnji seji opravila obravnavo glede vzpostavitve delovanja informacijskega sistema eNAKVIS, kjer pričakujemo v roku šestih mesecev kakovostno implementacijo sistema in nemoteno delovanje v skladu s pozitivno uporabniško izkušnjo.


RKRS_2.jpg


Rektorska konferenca je razpravljala o pomenu delovanja ključnih podpornih dejavnosti univerz vezanih na izvajanje celostne karierne orientacije študentov, diplomantov in drugih ciljnih skupin ter poziva pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da zagotovi nadaljnje kontinuirano financiranje delovanja Kariernih centrov na univerzah in centrov, ki so vzpostavljeni za podporo poučevanju, saj navedene aktivnosti predstavljajo nujen del redne visokošolske dejavnosti. 

Rektorji so se seznanili s promocijskim videom z naslovom Slovenija. Zelena. Ustvarjalna. Pametna. Slovenske univerze in znanstvenoraziskovalne ustanove so zavezane k zagotavljanju pogojev dela, ki omogočajo razvoj ustvarjalnih potencialov raznolikih družbenih skupin, zavedajo se, da je doseganje enakosti med spoloma tudi pot k napredku, saj je le tako mogoče izkoristi ves potencial družbe. Rektorska konferenca RS podaja pobudo Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT, da v filme, s katerimi promovira Slovenijo, vključi tudi prikaz razvojnih potencialov Slovenije, ki jih z znanstveno-raziskovalnim delom predstavljajo univerze in inštituti.


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava