Univerzitetna založba je v decembru 2019 izdala 4 publikacije in 3 številke revij
Datum objave: 6. 01. 2020

epf.jpg

EKNOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Povej mi, kako si?

DR. ANDREJA PRIMEC (ur.)

 

Depresija je ena izmed najpogostejših bolezni duševnega zdravja ter postaja vedno pomembnejša v vsakdanjem življenju, saj se njena prevalenca povečuje. Monografija Povej mi, kako si predstavlja delo projektne skupine študentov Univerze v Mariboru, ki je depresijo proučevala s partnerjema projekta iz lokalne skupnosti Hoče-Slivnica. Cilj projekta je bil ozavestiti javnost o problematiki depresije in zmanjšati stigmatizacijo duševnih bolezni. V delu so zajeti medicinski, psihološki, sociološki, ekonomski in pravni vidiki depresije, ki so pomembni za zgodnje odkrivanje te bolezni in za spremembe v prihodnosti, ki lahko pripomorejo k manjši stigmatizaciji. Zajeti so primeri dobrih praks in predlogi za izboljšanje posameznikovega počutja. Najpomembnejši dejavnik v boju proti depresiji so medosebni odnosi in socialna podpora, zato je najmanj, kar lahko naredimo, da nekoga nagovorimo: Povej mi, kako si.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/452


fs.jpg

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

1st International FibreNet Science for the Public Day

Book of Abstracts

LUCIJA JURKO, DR: MANJA KUREČIČ IN DR: RUPERT KARGL (ur.)

 

1. mednarodni FiberNet javni znanstveni dan: Knjiga povzetkov. Prva mednarodna konferenca v okviru FibreNet projekta, ki je financiran s strani evropske komisije. Konferenca združuje mednarodne predstavnike iz industrije in akademske sfere z namenom diskutiranja možnosti in prednosti bio-vlaknatih materialov. V treh sekcijah se bo predstavilo 15 mednarodnih študentov, ki bodo predstavili svoje znanstvene rezultate, vas vodili skozi verigo vrednosti vlaknatih materialov in vam nudili možnost diskutiranja o novostih in perspektivah bioosnovanih materialov.

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/141

feri.jpg

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Osnove mikroelektronike

Zbirka vaj z rešitvami

DR. TOMAŽ DOGŠA

 

Ta zbirka rešenih nalog iz mikroelektronike je namenjena študentom, ki se prvič srečujejo z načrtovanjem integriranih vezij. Razumevanje nalog zahteva predhodno poznavanje teorije s področja mikroelektronike in ustrezno znanje elektronike ter simulacije vezij. Skoraj vse naloge imajo enako strukturo: na začetku je besedilo, nato sledi analiza oziroma načrtovanje in na koncu preverjanje s simulatorjem SPICE. Vaje so razdeljene v štiri skupine: MOS tranzistor, prepoznavanje in načrtovanje geometrijske strukture, logična in analogna vezja. Za študente najtežji del bo verjetno načrtovanje analognih integriranih vezij. V dodatku se nahaja zgled preprostega projekta, ki vsebuje načrtovanje vezja in geometrijske strukture.

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/444


fkkt.jpg

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMISJKO TEHNOLOGIJO

FKKT NAVDIH ZNANOSTI

DR. MOJCA SLEMINIK, DR. ZDRAVKO KRAVANJA IN DR. ZORKA NOVAK PINTARIČ (ur.)

 

Brošura vsebuje vse bistvene podatke FKKT, vizijo fakultete, študijske programe, vpisne pogoje, študentske aktivnosti, predmetnike in predstavitve laboratorijev: zaposleni, raziskovalna področja, najpomembnejši dosežki, ažurirane najpomembnejše objave, sodelovanje z ustanovami in podjetji, tekoče projekte in raziskovalno opremo.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/456


 pef.jpg

PEDAGOŠKA FAKULTETA

REVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE

Letnik 12    Številka 4    December 2019

dr. Matjaž Duh

(editor-in-chief)

 

Using Learning Objectives when Teaching in Czech Primary Schools: Facts or Fiction?

Jana Stará, Karel Starý

 

Metrical Characteristics of the Childfit Battery of Tests for Measuring Motor Achievements in Preschool Children

Vilko Petrić

 

Učinki metode Tomatis na glasbeni učenje šolskih otrok

Katarina Zadnik

 

Extensive Reading and Changes to Reading Motivation in EFL among Slovene Primary School Pupils

Anja Pirih

 

Mobile Phones and Social Behaviour among Millennials: Future Teachers

Tomaž Bratina

 

Temperament predšolskih otrok v povezavi z njihovim socialnim vedenjem

Tjaša Rola, Karin Bakračevič

 

Revija je na voljo v e-izdaji in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://journals.um.si

PF.jpg 

PRAVNA FAKULTETA

LEXONOMICA

Letnik 11    Številka 2    December 2019

DR. MARTINA REPAS

(editor-in-chief)

 

Citizenship by Investment Programs from the Perspective of International and EU Law

Petra Weingerl, Matjaž Tratnik

 

European Property Regimes Regulations – Choice of Law and the Applicable Law in the Absence of Choice by the Parties

Claudia Rudolf

 

Accepting EU Private International Law Standards into the Legal System of Bosnia and Herzegovina: What Can be Done While Waiting for Godot?

Jasmina Alihodžić, Zlatan Meškić, Anita Duraković

 

Triple Helix as a Social and Legal Phenomenon of Regional Innovative Development: on the Example of the Penza Region as an Average Subject of the Russian Federation

Alexey Fomin

 

The Right to be Forgotten and the Media

Maja Ovčak Kos


General Regulations on the Right to Paid and Unpaid Leave in the Croatian Labour Law

Dragan Zlatović, Ivana Kardum Goleš

 

Revija je na voljo v e-izdaji in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://journals.um.si

FGpa.jpg 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

ACTA GEOTEHNICA SLOVENICA

Letnik 16    Številka 2    December 2019

DR. BORUT MACUH

(editor-in-chief)

 

Undrained bearing capacity of a skirted strip foundation using upper-bound limit analysis

P. Ghosh and A. Pal

 

Seismic active earth pressure on rigid retaining walls under rotation about base considering principal-stress rotations by pseudo-static method

Y. Y. Cai et al.

 

A numerical study of reinforced embankments supported by encased floating columns

M. R. Kahyaoğlu and M. Vaníček

 

Quartz-sand compressibility at high stresses and temperatures

M. Martín-Ruiz et al.

 

Determination and prediction of the ultimate bearing capacity of a strip footing on undrained clayey slopes

R. P. Shukla and R. S. Jakka

 

Research on a numerical model of real mesostructures in the non-shear zone of clay

W. Wang et al.

Soil based design of highway guardrail post depths using pendulum impact tests

M. Örnek et al.

 

Revija je na voljo v e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://journals.um.si

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava