S simbolnim pritiskom na gumb zagnali prototipni superračunalnik na Univerzi v Mariboru
Datum objave: 27. 11. 2019

Danes smo na Univerzi v Mariboru s simbolnim pritiskom na gumb slavnostno zagnali prototipni superračunalnik, ki je bil zgrajen v okviru projekta "Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR''. Slovesnosti so se udeležili predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Štromajer. Prototipni superračunalnik je tako postavljen za namen razvoja in testiranja sistemskih in programskih rešitev za osnovno vozlišče. HPC RIVR @ UM, ki je nameščen v namenskem superračunalniškem zabojniku na Univerzi v Mariboru, je nadgradnja obstoječega HPC CORE @ UM, ki je bil vzpostavljen leta 2013.


mediaspeed-2064.jpg

 

Projekt pomembno prispeva k izpolnjevanju ciljev Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (EuroHPC Joint Undertaking), s katero se je Slovenija, kot država podpisnica, zavezala k vzpostavljanju integrirane in dostopne visoko zmogljive računalniške infrastrukture. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Skupna višina sredstev je 20 milijonov eur. Prijavitelj in koordinator projekta "HPC RIVR" je Univerza v Mariboru, konzorcijski partnerji so Institut informacijskih znanosti  in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, pogodbeni pa vse javne raziskovalen organizacije, ki so članice konzorcija Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING. V okviru projekta je bil najprej zgrajen prototipni superračunalnik  HPC RIVR na Univerzi v Mariboru, ki je namenjen za razvojne aktivnosti  in testiranje sistemskih in programskih superračunalnikih rešitev, ki bodo osnova za gradnjo primarnega superračunalniškega sistema na Institutu informacijskih znanosti. Slednji bo predvidoma pričel delovati konec leta 2020.

 

Predsednik Vlade RS Marjan Šarec je ob slovesnem zagonu superračunalnika dejal: ''Svet se razvija z neverjetno hitrostjo, vsak dan slišimo za razvoj nove tehnologije, ki naj bi nam v prihodnosti olajšala življenje. Dejstvo, da je Slovenija del skupnega evropskega projekta za visokozmogljivo računalništvo, je izjemen dosežek. S superračunalniškim centrom v Mariboru se Slovenija pridružuje vodilni ekipi, ki gradi in soustvarja razvojni preboj celotne Evropske unije. Zagon superračunalnika je tako tudi priložnost za Maribor, Štajersko in Slovenijo, da pokažemo celotnemu svetu, kako napredni smo in kakšne razvojne potenciale še imamo.''

 

Zbrane je nagovoril tudi rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, ki je dejal: ''Pridobitev superračunalništva ustvarja številne priložnosti za razvoj mesta, regije in celotne Slovenije. Še posebej sem pa ponosen, da je Univerza v Mariboru nosilka te uspešne zgodbe.''


mediaspeed-1961.jpg

 

HPC RIVR je zasnovan kot nacionalna infrastruktura odprtega dostopa. Temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur (European Charter for Access to Research Infrastructures). Odprti dostop do javnih znanstveno-raziskovalnih infrastruktur in infrastruktur, ki so pretežno v uporabi ali upravljanju javnih izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih organizacij, je ključna komponenta evropske strategije promocije odprte znanosti in odprtega inoviranja. V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da ob objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo znanstvenoraziskovalne infrastrukture, navedejo, na kakšen način in v kolikšni meri je njihovo delo uporabilo znanstveno-raziskovalno infrastrukturo. 

 

Projekt HPC RIVR prispeva k trajnostnemu razvoju širše regije. Pričakujejo se boljši rezultati pri opravljanju raziskovalne dejavnosti s pomočjo posodobljene HPC raziskovalne infrastrukture. Le-ti se bodo kazali prek povečanja znanstvenih in strokovnih publikacij, dviga tehnološke ravni eksperimentalno raziskovalnega dela, novih tehnologij in povečane inovacijske dejavnosti. HPC RIVR bo še posebej podprl nova področja raziskav in razvoj novih storitev na področjih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende na področju superračunalništva.  Prav tako se predvideva nadgradnja obstoječih računskih zmogljivosti HPC raziskovalne infrastrukture v celotni Republiki Sloveniji za najmanj 8-kratnik računskih zmogljivosti, oziroma povečanje HPC zmogljivosti kohezijske regije Vzhodna Slovenija za najmanj 340-kratnik računskih zmogljivosti.

 

Projekt HPC RIVR bo združil raziskovalno delo, strokovno znanje in infrastrukturne zmogljivosti, ki bodo zagotavljale popolne, interdisciplinarne pristope k skupnim dejavnostim raziskav in inovacij, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, izboljšalo se bo podporno okolje za gospodarstvo ter s tem pripomoglo h konkurenčnejšemu gospodarstvu.

 

Dodatne informacije o projektu so dosegljive na spletni strani https://www.hpc-rivr.si/ .


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava