Znani tudi rezultati uvrstitev TIMES-ove lestvice za področja: Ekonomsko–poslovnih ved, družbenih ved, prava, pedagogike in izobraževanja učiteljev
Datum objave: 8. 11. 2019

time.jpg


Times Higher Education svetovna lestvica je edina, ki presoja univerze,  v vseh njihovih glavnih nalogah: poučevanje, raziskave, prenos znanja in mednarodna vpetost. Uporabljajo 13 skrbno umerjenih kazalnikov uspešnosti, da zagotovijo čim bolj celovite in uravnotežene primerjave, ki jim zaupajo študenti, akademiki, vodje univerz, industrija in vlade.


Kazalniki uspešnosti so razvrščeni v pet področij: poučevanje (učno okolje); raziskave (obseg, dohodek in ugled); citati (vpliv na raziskave); mednarodna vpetost (osebje, študenti in raziskave); in industrijski dohodek (prenos znanja).


Ob že znanih rezultatih Timesove lestvice uvrstitev Univerze v Mariboru po področjih, ki so bila objavljena pretekli teden, se je Univerza v Mariboru letos uvrstila na Times-ovo lestvico (World University Rankings by subject 2020) najboljših univerz tudi na področjih:


  • Ekonomsko–poslovnih ved
  • Družbenih ved
  • Prava
  • Pedagogike in izobraževanja učiteljev.


Na področju ekonomsko-poslovnih ved se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 632 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 1.000 raziskovalnih prispevkov s področja ter imele vsaj 5 % svojega učnega osebja zaposlenega na področju ekonomije.


Na področje družbenih ved, kamor so letos uvrščeni študijski programi medijskih komunikacij, sociologije in geografije, se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 720 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 200 raziskovalnih prispevkov s področja družboslovja ter imele vsaj 4 % svojega učnega osebja zaposlenega na tem področju.


Za področje prava, se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 190 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 1000 raziskovalnih prispevkov s področja prava ter imele vsaj 1 % svojega učnega osebja zaposlenega na tem področju.


Za področje pedagoških ved se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 477 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 1000 raziskovalnih prispevkov s področja pedagogike in izobraževanja učiteljev ter imele vsaj 1 % svojega učnega osebja zaposlenega na tem področju.


Rezultati Timesove lestvice potrjujejo, da je Univerza v Mariboru kvalitetna visokošolska institucija, ki se uvršča med 1.000 najboljših univerz na svetu. Podrobnejši podatki o uvrstitvah univerz in metodologija razvrščanja sta opisana na spletnih straneh Timesa, podrobnejše povzetke in analize pa najdete tudi tukaj.Dodatne informacije:

Univerza v Mariboru

Oddelek za razvoj in študentske zadeve

E-pošta: kakovost@um.si


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava