Dan Univerze v Mariboru 2019
Datum objave: 18. 09. 2019

logotip-UM.png


Na Univerzi v Mariboru smo s podelitvijo nagrad in priznanj študentom ter podelitvijo naslovov častni doktor ter dobrotnik obeležili Dan univerze. Poklonili so se tudi spominu na 100. obletnico rojstva prvega rektorja Univerze v Mariboru, zaslužnega profesorja doktorja Vladimirja Bračiča in dosedanjo Veliko dvorano Rektorata preimenovali v Dvorano Vladimirja Bračiča.

 

Na današnji dan leta 1975 so v Mariboru slovesno razglasili ustanovitev druge slovenske univerze. To je bila pomembna pridobitev Slovenije, Maribor pa je dobil ustanovo, ki mu je dala razvojno spodbudo in ga postavila na zemljevid univerzitetnih mest. Začetki visokega šolstva v Mariboru sicer segajo v 19. stoletje, ko je lavantinski škof Anton Martin Slomšek prenesel sedež škofije iz St. Andraža v Labotski dolini na Koroškem v Maribor in kmalu zatem tukaj razglasil tudi ustanovitev slovenskega bogoslovnega učilišča. S tem je Maribor dobil svojo prvo visokošolsko ustanovo, ki je postala pomembno žarišče slovenske verske, narodnostne, kulturne in znanstvene misli na slovenskem Štajerskem. Pomembni prelomnici sta tudi leto 1863, ko je bilo zasnovano dvoletno učiteljišče in leto 1888, ko je le-to preraslo v štiriletno. Nastanek Univerze v Mariboru leta 1975 je pomemben mejnik tudi pri decentralizaciji slovenskega visokega šolstva, saj je študij postal dostopnejši večjemu številu študentov. V vseh teh letih je Univerza v Mariboru prerasla v ugledno ustanovo, katere primarna naloga in vodilo sta širjenje in plemenitenje znanja. V zadnjem obdobju se uvršča med 5 odstotkov najboljših univerz na svetu.

 

Na današnji slovesnosti so podelili nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM, listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM, listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM in listino Naj prostovoljec študent UM. Podelili so tudi najvišje priznanje, častni doktor, za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj in delovanje Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda, ki ga je na predlog Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru prejel prof. dr. Hugh McKENNA za svoj prispevek pri snovanju študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega in svoj doprinos k dvigu ugleda, razvoja in mednarodne prepoznavnosti fakultete ter univerze. Častni naslov dobrotnik Univerze v Mariboru, ki se podeljuje fizičnim ali pravnim osebam za pomembne prispevke k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru, pa je na predlog Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prejel prof. dr. med. dr. dent. med. Alexander KÜBLER, in sicer za pomemben prispevek in pomoč Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru pri ustanovitvi novega študijskega programa Dentalna medicina.


Mediaspeed_MG_8198.jpg

 

Tokratna 44. obletnica obstoja Univerze je posvečena tudi 100. obletnici rojstva zaslužnega profesorja doktorja Vladimirja Bračiča, prvega rektorja in častnega senatorja Univerze v Mariboru. V njegov spomin se bo na Univerzi v Mariboru in rodnih Cirkulanah v septembru in oktobru odvilo več dogodkov. V rojstni hiši v Cirkulanah bodo odprli spominsko sobo, v Mariboru bo organizirana okrogla miza na temo »Maribor kot univerzitetno mesto«, na Filozofski fakulteti bodo v njegov spomin pripravili geografski simpozij in izdali znanstveno monografijo. Filatelistično društvo Maribor je izdalo osebno poštno znamko, Zveza kulturnih društev Maribor pa si skupaj z Univerzo v Mariboru prizadeva, da bi del Koroške ceste v bližini kampusa, kjer so tri fakultete in druge univerzitetne ustanove, preimenovali v ulico Vladimirja Bračiča. 

 

###

 

Zasl. prof. dr. Vladimir Bračič

(Cirkulane, 27. 9. 1919—26. 5. 1996, Maribor)

 

Vladimir Bračič je leta 1975 postal prvi rektor Univerze v Mariboru. Neprecenljiva je njegova vloga pri nastanku in razvoju višjega in visokega šolstva v Mariboru, ki je dosegla višek z ustanovitvijo Univerze. Poučeval je na različnih stopnjah izobraževanja. V akademskih krogih ga cenijo kot geografa, ki je bil poleg svojih številnih življenjskih nalog in funkcij ves čas predan raziskovanju in pedagoškemu delu. Temeljno področje Bračičeve raziskovalne dejavnosti je družbena geografija, posebno še problematika manj razvitih območij severovzhodne Slovenije. Za razvoj znanstvene misli in krepitev narodne zavesti v tem delu Slovenije je imel odločilen pomen Časopis za zgodovino in narodopisje, katerega delo je po več kot dvajsetih letih neizhajanja po drugi svetovni vojni ponovno obudil Vladimir Bračič in bil njegov glavni in odgovorni urednik (1985—92). Tenkočutno je vzpodbujal tudi ustanavljanje Kulturno umetniškega društva Študent Maribor, študentskega lista Katedra in drugih oblik kulturne dejavnosti študentov. Bil je  sopotnik kulture in ljubitelj umetnosti ter podpornik organiziranih likovnih kolonij. Kot poznavalec odrske umetnosti je bil od leta 1970 dolgoletni član organov Borštnikovega srečanja v Mariboru.


Prof. dr. Vladimir Bračič je bil tudi član slovenske vlade, trikrat  ljudski poslanec in nosilec številnih odlikovanj in družbenih priznanj, med njimi:  Žagarjeve nagrade za pedagoško delo, zlate plakete Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Reda ljudske armade z zlato zvezdo za posebne zasluge, srebrne plakete Philipove univerze v Marburgu ob Lahni, zlatega grba mesta Maribor in 1979. visokega madžarskega odlikovanja. Bil je redni in zaslužni profesor Univerze v Mariboru (1980), dvakrat dekan Pedagoške akademije in tri mandate predsednik Združenja visokošolskih zavodov Maribor.


S svojim ustvarjalnim in organizacijskim delom v šolstvu, kulturi, politiki, znanosti  in v javnem življenju nasploh je dosegal visoke standarde in cilje, zaradi česar mu pripada vidno mesto med zaslužnimi Slovenci. Svojemu rodnemu kraju Cirkulanam in pedagoškemu poklicu je ostal vedno zvest.

 

###

Prof. dr. med. dr. med. dent. Alexander Kübler, prejemnik naslova Dobrotnik Univerze v Mariboru

 

Prof. dr. dr. Alexander Kübler je direktor Klinike in poliklinike za maksilofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Würzburg, ki sodi med strokovno najmočnejše maksilofacialne klinike v Nemčiji. Je avtor številnih znanstvenih člankov objavljenih v revijah z visokim faktorjem vpliva, uvrščenih v 1. četrtino. Največ raziskav je s področja medicine, zobozdravstva, biokemije, genetike in molekularne biologije. V obdobju zadnjih petih let (2015–2019) ima po podatkih iz Scopus-a 685 čistih citatov, h-index je 20.


Mediaspeed_MG_8079.jpg

Rezultat večletnega dobrega sodelovanja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru s kliniko v Würzburgu je njihova donacija šestih stomatoloških stolov KaVo Estetica, avgusta 2017. Gre za odlično pridobitev, ki bo omogočila bodočim študentom dentalne medicine pridobivanja novih znanj in prakse v kliničnem obdobju študija stomatologije.

 

###

Prof. Hugh P. McKenna prejemnik naslova častni doktor Univerze v Mariboru

 

Prof. Hugh P. McKenna, CBE, PhD, B.Sc(Hons), RMN, RGN, RNT, DipN(Lond), AdvDipEd, FFN RCSI, FEANS, FRCN, FAAN je vodilni mednarodni strokovnjak na področju zdravstvene nege, raziskovalec, mentor, avtor, profesor zdravstvene nege in dekan Medical School Development Univerze v Ulstru, Severna Irska. Pred tem je pet let opravljal funkcijo prorektorja za raziskovanje in inovacije ter sedem let funkcijo dekana Faculty of Life and Health Sciences. Bil je tudi predstojnik School of Health Sciences. Za svoje delo je prejel številne prestižne britanske in mednarodne nagrade. Ima preko 250 objav, vključno z enajstimi knjigami in več kot 4 milijoni funtov pridobljenih sredstev za raziskovalne projekte. Njegova objavljena dela so bila citirana več kot 10.000-krat in ima H-indeks 40. Področja njegovega raziskovanja zajemajo doktorsko izobraževanje, skrb za mentalno zdravje, preprečevanje samomorov in preučevanje zaposlenih in delovnih pogojev delovna sila v zdravstveni negi.


Mediaspeed_MG_8147.jpg

Professor Hugh P. McKenna je aktivno podpiral in sodeloval pri razvoju in pripravi doktorskega študija 3. stopnje Zdravstvena nega na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede. Je sonosilec učnih enot Zdravstvena nega in metode znanstvenoraziskovalnega dela in Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege. S svojo mednarodno prepoznavnostjo ter odličnostjo pomaga pri razvoju UM FZV na globalnem nivoju, pomembno prispeva k promociji doktorskega študija 3. stopnje Zdravstvene nege in s tem tudi promociji Univerze v Mariboru.


Professor Hugh P. McKenna aktivno spremlja izvajanje študijskega programa na UM FZV in z vsakim svojim obiskom prinaša tudi inovativnosti izobraževanja doktorskih študentov, ki se implementirajo v učne enote. Študentom doktorskega študija 3. stopnje Zdravstvena nega nudi možnost vključevanja v znanstveno raziskovalne projekte, ki jih izvaja njegova ustanova. Kot gostujoči profesor se aktivno udeležuje mednarodnih konferenc, ki jih organizira Fakulteta za zdravstvene vede, pomaga pri razvoju izobraževanja in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter pomembno prispeva pri razvoju kadrov Zdravstvene nege.

​ 


Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava